Tìm kiếm
Có 180 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Phước Sơn Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-794 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Nam
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại á Châu

Mã số thuế: 0101160320-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Bính
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Thời Quang Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0101643215-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thúy Hằng
Địa chỉ: 15 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH TổNG CôNG TY IDICO - CTCP - NHà MáY THủY ĐIệN ĐAK MI 3

Mã số thuế: 0302177966-010 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Tuấn
Địa chỉ: 133 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Hữu Minh tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0304749753-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hỡi
Địa chỉ: Thôn 9, xã Phước Hiệp, , Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN FDEVN

Mã số thuế: 0401481300 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Fdevn Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0401481300-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Đức Thọ
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CấP THOáT NướC QUảNG NAM TạI PHướC SơN - Xí NGHIệP CấP THOáT NướC KHâM ĐứC

Mã số thuế: 4000100160-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Khu vực suối Nước Trẻo, đường Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Đức Lương

Mã số thuế: 4000100788 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bảy
Địa chỉ: Khối 2B, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Phòng tư pháp

Mã số thuế: 4000292159 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 4 - Khâm Đức, , Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

UBND thị trấn Khâm Đức

Mã số thuế: 4000292173 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Chi CuÊc Thi Hành án Dân Sự Huyện Phước Sơn

Mã số thuế: 4000292180 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 4 - TT Khâm Đức, , Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn

Mã số thuế: 4000292198 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Khối 6 Khâm Đức, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Phước Sơn

Mã số thuế: 4000293106-012 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Khanh
Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức, , Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn

Mã số thuế: 4000297206 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Khâm Đức, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Doanh Nghiệp TN Hiệu Vàng Lân Trang

Mã số thuế: 4000297823 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Lân
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Sơn

Mã số thuế: 4000316152 - Người đại diện pháp luật: Lại Văn Quyền
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU Hồ MùA THU

Mã số thuế: 4000323417 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hiếu
Địa chỉ: Số 10 Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Trường Trung Học Phổ Thông Khâm Đức

Mã số thuế: 4000330855 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 2 - Khâm Đức, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY LắP PHướC SơN

Mã số thuế: 4000333408 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Toàn
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Quảng Nam