Tìm kiếm
Có 689 kết quả tìm kiếm
TRạM XăNG DầU Số 193

Mã số thuế: 0100108688-026 - Người đại diện pháp luật: Vương Đình Dung
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố Ninh Thành, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LộC NINH TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-292 - Người đại diện pháp luật: Đinh Lệnh Quyền
Địa chỉ: Số 264, quốc lộ 13, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LộC HIệP TâY BìNH PHướC

Mã số thuế: 0100686174-304 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ: Số 52, ấp Hiệp Tam A, đường ĐT.748, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG NăNG LượNG VIệT NAM CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0105232022-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Trường
Địa chỉ: ấp 6A, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY Cổ PHầN LAMEC - NộI BàI

Mã số thuế: 0106558796-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Đức
Địa chỉ: Số 104, tổ 4, ấp 9, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Và Sản Xuất Ván ép Thăng Long

Mã số thuế: 0107083714-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Sơn
Địa chỉ: ấp Hưng Thịnh, Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH SOLAR TRí DũNG

Mã số thuế: 0108980837-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Bình
Địa chỉ: Số 104, tổ 4, ấp 9, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH BìNH PHướC - CôNG TY TNHH SOLAR TRườNG THịNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0109003947-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quỳnh Anh
Địa chỉ: Số 104, tổ 4, ấp 9, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CôNG TY TNHH SOLAR TRUNG NAM BìNH PHướC - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0109032578-001 - Người đại diện pháp luật: TRỊNH NGỌC HÙNG
Địa chỉ: Số 104, tổ 4, ấp 9, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CôNG TY TNHH SOLAR TCI BìNH PHướC - CHI NHáNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0109032585-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tân
Địa chỉ: Số 104, tổ 4, ấp 9, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐứC LợI

Mã số thuế: 0301442900-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Khắc Tám
Địa chỉ: Số nhà 142, ấp 2, Xã Lộc An, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

TRạM XăNG DầU ĐồNG TâM - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG HảI

Mã số thuế: 0301458139-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thương
Địa chỉ: ấp 2, Quốc lộ 13, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH LộC NINH

Mã số thuế: 0302567652-137 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng Lam
Địa chỉ: Quốc lộ 13, Khu phố Ninh Phú, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TấN TRườNG

Mã số thuế: 0302763223-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tấn
Địa chỉ: Ngã ba Đồng tâm, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Công Ty TNHH Đầu Tư -Sản Xuất -Thương Mại Đất Thịnh Chi Nhánh Bình Phước

Mã số thuế: 0303827494-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Trinh
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, KP. Ninh Phú, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Nhiệt Sinh Thái

Mã số thuế: 0304978383-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: Đường Nguyễn Bính, Tổ 4, ấp 3A, Khu phố Ninh Thái, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VăN PHONG PHú - CN BìNH PHướC

Mã số thuế: 0305281549-003 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Quảng
Địa chỉ: số 251, ấp Đồi Đá, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SINH HọC THế Kỷ TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: 0305451208-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nghĩa
Địa chỉ: ấp K57, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Chi Nhánh Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Hiệp Phú Xe Thành Đạt Tại Bình Phước

Mã số thuế: 0309331381-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mông Linh
Địa chỉ: Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Chi Nhánh Bình Phước - Công Ty Cổ Phần Vạn Kim Phước

Mã số thuế: 0309613280-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Hải
Địa chỉ: ấp Thạnh Biên, Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước