Tìm kiếm
Có 361 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện U Minh Cà Mau

Mã số thuế: 0100686174-314 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Dũng
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC DầU KHí VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY ĐIệN LựC DầU KHí Cà MAU

Mã số thuế: 0102276173-002 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Công Đức
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CHI NHáNH Cà MAU CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Kỹ THUậT ĐIệN LựC DầU KHí VIệT NAM

Mã số thuế: 0102560459-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tu
Địa chỉ: Khu vực nhà máy điện Cà Mau 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Dầu Khí Việt Nam - Chi Nhánh Miền Tây Nam Bộ

Mã số thuế: 0103335223-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Mừng
Địa chỉ: ấp 6, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phát Hưng Thành (Hưng Phát)

Mã số thuế: 0312082939-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Thái
Địa chỉ: ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CôNG TY Cổ PHầN FREE LAND � CHI NHáNH Cà MAU

Mã số thuế: 0313002326-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Mai Linh
Địa chỉ: Lô đất B5-1 thuộc Khu công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THUỷ SảN RồNG XANH

Mã số thuế: 0313795587 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khem
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THUỷ SảN RồNG XANH

Mã số thuế: 0313795587-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khem
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH HồNG LâM

Mã số thuế: 0500578173 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Mạnh
Địa chỉ: C6, khu công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí CửU LONG TạI Cà MAU

Mã số thuế: 1500498480-023 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thảo
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VIệT áNH

Mã số thuế: 2000208026 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Việt
Địa chỉ: ấp 8, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN Minh Đức 2

Mã số thuế: 2000236785 - Người đại diện pháp luật: Phuong
Địa chỉ: 50 Khóm 4-TT U Minh, , Huyện U Minh, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Lưu Huỳnh

Mã số thuế: 2000237161 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đồng Tín
Địa chỉ: Ki ốt số 3, khóm 4, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN Di Thành

Mã số thuế: 2000237203 - Người đại diện pháp luật: Trần Thuận ý
Địa chỉ: ấp 7-Khánh An, , Huyện U Minh, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Quốc Khánh

Mã số thuế: 2000239874 - Người đại diện pháp luật: Điệp Văn Liêm
Địa chỉ: ấp 8, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hoàng Phố

Mã số thuế: 2000240284 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Lơi
Địa chỉ: Số 48, ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phố 2

Mã số thuế: 2000240284-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Lơi
Địa chỉ: ấp 5, Xã Khánh Hòa, Huyện U Minh, Cà Mau

CôNG TY TNHH MTV VăN KHOL

Mã số thuế: 2000240968 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Khoa
Địa chỉ: Số 29, ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Trường Sơn III

Mã số thuế: 2000241432 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Nghiêm
Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIệP TN ĐOAN TRANG

Mã số thuế: 2000242108 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Cảnh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau