Tìm kiếm
Có 467 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâY Hồ TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100319865-003 - Người đại diện pháp luật: Vương Ngọc Tư
Địa chỉ: Tổ dân phố Xây dựng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

Mã số thuế: 0100686174-531 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Huy
Địa chỉ: Tổ nhân dân Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Thái Sơn Dương

Mã số thuế: 0101934140-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng
Địa chỉ: Tổ dân phố Xây dựng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRườNG THọ VIệT NAM TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0104385442-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hùng
Địa chỉ: Thôn Khuôn Ráng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Địa Chất Việt Bắc - Tkv - Xí Nghiệp Địa Chất 109

Mã số thuế: 0104944595-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Hải
Địa chỉ: Thôn Địa chất, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

TRUNG TâM DDS - ĐIệN SINH HọC DưỡNG SINH KHAI THôNG KINH LạC HảI NAM ĐườNG - CHI NHáNH A14 - CôNG TY

Mã số thuế: 0105935681-004 - Người đại diện pháp luật: VŨ THỊ LIÊN
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH TUYêN QUANG - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Bê TôNG SôNG HồNG

Mã số thuế: 0106258055-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Bảo
Địa chỉ: Thôn Khuân Ráng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH Số 1 - CôNG TY CP DượC LIệU THIêN PHú VIệT NAM

Mã số thuế: 0108392539-002 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN TẤN
Địa chỉ: Lô A3, Cụm Công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH TUYêN QUANG - CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN DU LịCH TRảI NGHIệM Và KHáM PHá VIệT

Mã số thuế: 0108880864-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN VIỆT TRỌNG
Địa chỉ: Số 056, Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế PHONG PHú - TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0304995318-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Khuân Ráng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Hải tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 2500237480-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hoà
Địa chỉ: Thôn Ninh Tân, Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HùNG HUY TạI TUYêN QUANG

Mã số thuế: 2500412848-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quang Vinh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Phúc ứng, Thôn Khuân Ráng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Đức Tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 2600284131-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Tâm
Địa chỉ: Thôn Lầm, Xã Tân Thanh, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CHI NHáNH TUYêN QUANG - CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Y HọC VIệT

Mã số thuế: 2600651166-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Liên Việt
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phúc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CôNG TY TNHH TRUNG LINH PHáT - CHI NHáNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 2700522686-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN CHè TâN TRàO

Mã số thuế: 5000121437 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Tân
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phú, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN MíA ĐườNG SơN DươNG

Mã số thuế: 5000122053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Thôn Trại Mít, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN LâM NGHIệP SơN DươNG

Mã số thuế: 5000128048 - Người đại diện pháp luật: Vi Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Chi Cục Thuế Huyện Sơn Dương

Mã số thuế: 5000160820-003 - Người đại diện pháp luật: Lý Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Trại Giam Quyết tiến

Mã số thuế: 5000172449 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Năng Chính
Địa chỉ: Xã Thượng ấm, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang