Tìm kiếm
Có 346 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LụC YêN BắC YêN BáI

Mã số thuế: 0100686174-547 - Người đại diện pháp luật: Dư Công Vượng
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Dương Tại Lục Yên

Mã số thuế: 0101292119-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã An Phú, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Việt Sinh

Mã số thuế: 0101307284 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hà
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU VạN PHúC

Mã số thuế: 0101635630 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hùng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Công ty trách nhiệm hữu hạn đá mỹ nghệ Đại Long

Mã số thuế: 0101816066 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ THU PHƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 11 - Thị trấn Yên thế, , Huyện Lục Yên, Yên Bái

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vinavico

Mã số thuế: 0101910492-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hà Trung
Địa chỉ: Thôn Cát Hai, Xã Tân Lập, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CHI NHáNH LụC YêN - CôNG TY Cổ PHầN LUYệN KIM Và KHAI KHOáNG VIệT ĐứC

Mã số thuế: 0102288595-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trị
Địa chỉ: Thôn Làng Thọc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và CHUYểN GIAO CôNG NGHệ THáI THịNH

Mã số thuế: 0102642976 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN MEKONG MINING ĐầU Tư - CHI NHáNH TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0102728119-001 - Người đại diện pháp luật: Sodani Jagdish Chandra
Địa chỉ: Số 379, đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 3, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MEKONGINDO- CHI NHáNH TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0102728133-003 - Người đại diện pháp luật: Sodani Jagdish Chandra
Địa chỉ: Số 379, Nguyễn Tất Thành, Tổ 3, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế VIệT ấN

Mã số thuế: 0103979901 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hồng
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VạN KHOA TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0104936869-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Chiến
Địa chỉ: Thôn Cốc Bó, Xã Liễu Đô, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và SảN XUấT THUậN PHúC TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0107064239-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV BìNH MINH- CHI NHáNH TạI YêN BáI

Mã số thuế: 0107399605-001 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG MINH ĐOÀN
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Đá Tự NHIêN NGHĩA TRUNG LợI

Mã số thuế: 0108394293 - Người đại diện pháp luật: CHOU KOU SHUN
Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, Xã Minh Tiến, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN YếN THANH

Mã số thuế: 0201634528 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Dựa
Địa chỉ: Thôn Làng Thọoc, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái

Nhà Máy Khai Thác - Chế Biến Đá Marble Lục Yên

Mã số thuế: 0300898666-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Găng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lĩnh, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY SảN XUấT Đá GRANIT (TNHH) - GRANIDA YêN BáI

Mã số thuế: 0301417492-006 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Thới
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đông, Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên, Yên Bái

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Số 48 TạI TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 0313617136-344 - Người đại diện pháp luật: Xu An Hui
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐạI HOàNG LONG TạI HUYệN LụC YêN - TỉNH YêN BáI

Mã số thuế: 2300124049-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hùng Lân
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái