Tìm kiếm
Có 83 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BìNH GIA LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-810 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Kim Vượng
Địa chỉ: Khu 6A, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MINH HợP

Mã số thuế: 2300306722 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợp
Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái thác Đăng Mò, đường 279, Xã Mông ân, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MINH HợP TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 2300306722-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYÊN THỊ HỢP
Địa chỉ: Thác Đăng Mò. thôn Cốc Mặn, Xã Mông ân, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY KHOáNG SảN Và THươNG MạI TIếN HIếU

Mã số thuế: 4800159854-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông
Địa chỉ: Thôn Tòng Chu 2, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Mỏ Đá HồNG PHONG IV - CHI NHáNH CôNG TY TNHH HồNG PHONG TạI BìNH GIA

Mã số thuế: 4900100332-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Học
Địa chỉ: Thôn Rừng Thông, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Xí NGHIệP KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI BìNH GIA - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KHAI THáC CôNG TRìNH

Mã số thuế: 4900100357-023 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI LạNG SơN TạI HUYệN BìNH GIA

Mã số thuế: 4900142205-015 - Người đại diện pháp luật: Bế Văn Táo
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Chi cục thuế Bình Gia

Mã số thuế: 4900142893-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Ngã Tư, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Công Ty TNHH Xăng Dầu Bình Gia

Mã số thuế: 4900206120 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Động
Địa chỉ: Ngã Tư, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

DNTN Hồng Phúc

Mã số thuế: 4900228685 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Thưởng
Địa chỉ: Thôn Cốc Rặc ,Xã Tô Hiệu, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

HTX - DV vận tải - nông lâm số I - Huyện Bình Gia

Mã số thuế: 4900232353 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hồng Quang
Địa chỉ: Nà Deng - Thôn Tòng Chu II, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Nhà khách UBND Huyện Bình Gia

Mã số thuế: 4900236830 - Người đại diện pháp luật: Nông Quang Bình
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Bình Gia, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG SOMECO 1

Mã số thuế: 4900262326 - Người đại diện pháp luật: Ngôn Trung Tuyến
Địa chỉ: Bản Đống Mác, Xã Quý Hòa, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Chi nhánh Bình Gia - Công ty Cổ phần năng lượng SOMECO 1

Mã số thuế: 4900262326-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Tòng Chu 2, Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Mã số thuế: 4900265694 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nguyệt
Địa chỉ: Phai Danh, Hoàng Văn Thụ, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Trung tấm Y tế huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Mã số thuế: 4900265729 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Duy Thiện
Địa chỉ: Khu 6b, thị trấn Bình Gia, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Trường THPT Bình Gia

Mã số thuế: 4900265736 - Người đại diện pháp luật: Giang Tiến Minh
Địa chỉ: thôn Pá Nim, thị trấn Bình Gia, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Trường mầm non thị trấn Bình Gia

Mã số thuế: 4900265743 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngân
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Bình Gia, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

UBND Xã Thiện Long

Mã số thuế: 4900265895 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bắc Hoá - Xã Thiện Long, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

UBND Xã Tân Văn

Mã số thuế: 4900265976 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Uyên
Địa chỉ: Xã Tân Văn, , Huyện Bình Gia, Lạng Sơn