Tìm kiếm
Có 395 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM NôNG ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-877 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Phát
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI-DịCH Vụ ĐạI HàN KIM - TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0305803241-019 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Vũ
Địa chỉ: Số 818B, Quốc Lộ 30, ấp 3, Xã An Hòa, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đa Phương Thức Minh Phát

Mã số thuế: 0309871443-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Nhựt
Địa chỉ: Số 119/1, ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THUốC BảO Vệ THựC VậT MEKONG

Mã số thuế: 0310553685-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Dũng
Địa chỉ: ấp 1, Xã An Hòa, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần S U N A Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0310731271-004 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngọc Thanh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 843, ấp K11, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Gap Tại Đồng Tháp

Mã số thuế: 0311121487-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết Thanh
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Chi Nhánh Tại Đồng Tháp Công Ty TNHH Nông Nghiệp Tây Nam

Mã số thuế: 0313030517-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết Thanh
Địa chỉ: ấp K8, Xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đa Phương Thức Linh Phát

Mã số thuế: 0313188462-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Nhựt
Địa chỉ: ấp 1, Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU HIệP CửU LONG

Mã số thuế: 0313407474-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Số 93, đường ĐT 844, ấp Phú Thọ C, Xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ THáI MINH

Mã số thuế: 0313632254-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tâm
Địa chỉ: ấp K12, Xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NôNG NGHIệP NAM PHươNG

Mã số thuế: 0313700881 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Kỳ
Địa chỉ: Số 58, ấp Long Phú, Xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU JANUS

Mã số thuế: 0314540535-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Mai Uyên
Địa chỉ: khóm 3, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH TRò CHơI ĐIệN Tử TíN PHáT - CHI NHáNH TAM NôNG

Mã số thuế: 1301065179-007 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN BÌNH
Địa chỉ: Số 357, ấp An Phú, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Hợp tác xã Cơ Giới công trình Tam Nông

Mã số thuế: 1400140973 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp II, Thị trấn Tràm Chim, , Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Quỹ tín dụng nhân dân xã An Long

Mã số thuế: 1400141092 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Thọ , xã An Long, , Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông

Mã số thuế: 1400290665 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Hiện
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Phòng tư pháp tam nông

Mã số thuế: 1400290672 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lắm
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 1400290721 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Thị trấn Tràm Chim, , Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tam Nông

Mã số thuế: 1400290739 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: đường 30/4 ấp 2 TT tràm chim, , Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTX Nông Nghiệp Phú Thọ

Mã số thuế: 1400295134 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Liêm
Địa chỉ: Số nhà 254, ấp Phú Lợi, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp