Tìm kiếm
Có 587 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LậP THạCH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100686174-366 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoan
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0105029292-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XăNG DầU MIềN BắC - TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0106926908-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu số 48, Thôn Hòa Bình, Xã Liễn Sơn, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH XâY DựNG DAT

Mã số thuế: 0108135066 - Người đại diện pháp luật: Hà Công Được
Địa chỉ: Phố Hoa Lư, Thị trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH VISOLA IMEX LOGISTICS

Mã số thuế: 0108174636 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Bé
Địa chỉ: Thôn Đông Xuân, Xã Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN MAY TRúC MINH - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 2300572322-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Đông
Địa chỉ: Thôn Xuân Me, Xã Bàn Giản, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT KINH DOANH Và XUấT NHậP KHẩU VạN CườNG

Mã số thuế: 2300847827 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thùy Dung
Địa chỉ: Thôn Mỹ Đức, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH PHụ LIệU MAY MặC PHấN PHáT

Mã số thuế: 2300875567 - Người đại diện pháp luật: GĐ: GUO HONG XIN
Địa chỉ: Thôn ân Mỹ, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Xí nghiệp xây dựng Việt Long

Mã số thuế: 2500132336 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Khánh
Địa chỉ: Khu 3 - TT Lập Thạch, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG ANH PHONG

Mã số thuế: 2500132495 - Người đại diện pháp luật: Đặng Lê Phong
Địa chỉ: Khu Phú Thượng - TT Lập Thạch, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Tuấn Hương

Mã số thuế: 2500132569 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 03 - TT Lập Thạch, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THUỷ LợI LậP THạCH

Mã số thuế: 2500152639 - Người đại diện pháp luật: Đặng Anh Minh
Địa chỉ: Thôn Rừng Trám, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Cửa hàng vật tư nông nghiệp Lập thạch

Mã số thuế: 2500155943-002 - Người đại diện pháp luật: Đào Thái Học
Địa chỉ: Phố Tân Triền, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VĩNH PHúC TạI HUYệN LậP THạCH

Mã số thuế: 2500155943-008 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Trọng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Chi cục Thuế huyện Lập Thạch

Mã số thuế: 2500162299-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hải
Địa chỉ: Phố Văn Sơn, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Quỹ tín dụng nhân dân xã Văn quán

Mã số thuế: 2500162394 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vấn
Địa chỉ: UBND xã Văn Quán, Xã Văn Quán, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Lập thạch

Mã số thuế: 2500162404 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tuấn
Địa chỉ: TDP Phú Thượng, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Thái hoà

Mã số thuế: 2500162429 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Đình Tre, Xã Thái Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Quỹ tín dụng nhân dân xã Xuân hoà

Mã số thuế: 2500162436 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Cầu Thao, Xã Xuân Hòa, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Đình chu

Mã số thuế: 2500162450 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Ninh
Địa chỉ: Thôn Trung Kiên, Xã Đình Chu, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc