Tìm kiếm
Có 162 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TRà LĩNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-620 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRùNG KHáNH CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-622 - Người đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Mạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ QUYếT THắNG

Mã số thuế: 0101296681-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Nà Loỏng, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Chi Nhánh Cao Bằng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Nam Thăng Long

Mã số thuế: 0101607030-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thế Hoàng
Địa chỉ: , Xã Ngọc Côn, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI NGâN KIêN PHáT

Mã số thuế: 0106152316-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN TÍNH
Địa chỉ: Thôn Nà Lỏong, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Chi Nhánh Cao Bằng - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Bắc Việt

Mã số thuế: 0106710810-001 - Người đại diện pháp luật: Phương Thị Ngọn
Địa chỉ: Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH DU LịCH QUốC Tế THáC BảN GIốC

Mã số thuế: 0108777426 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ LAN
Địa chỉ: Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TEKA

Mã số thuế: 0314670862 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Văn
Địa chỉ: Số nhà 597, Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Công Ty cổ phần thương mại Trùng Khánh

Mã số thuế: 4800129673 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Trùng khánh, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Chi cục thuế Trùng Khánh

Mã số thuế: 4800130573-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Cao Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Chi cục Thuế Trà Lĩnh

Mã số thuế: 4800130573-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Hùng Quốc, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Phong châu

Mã số thuế: 4800136085 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Tuấn
Địa chỉ: UBND Xã Phong châu, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Chí viễn

Mã số thuế: 4800136092 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Cảnh Hữu
Địa chỉ: UBND Xã Chí viễn, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Đình phong

Mã số thuế: 4800136102 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thông
Địa chỉ: UBND Xã Đình phong, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Khâm thành

Mã số thuế: 4800136127 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Khâm thành, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân Xã Lăng hiếu

Mã số thuế: 4800136134 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Lăng hiếu, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Trung phúc

Mã số thuế: 4800136141 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiếu
Địa chỉ: UBND Xã Trung phúc, Xã Trung Phúc, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Thông huề

Mã số thuế: 4800136159 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Sòi
Địa chỉ: UBND Xã Thông huề, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Đức hồng

Mã số thuế: 4800136166 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Tân
Địa chỉ: UBND Xã Đức hồng, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Uỷ ban nhân dân xã Cao thăng

Mã số thuế: 4800136180 - Người đại diện pháp luật: Lương Hữu Tuyến
Địa chỉ: UBND Xã Cao Thăng, , Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng