Tìm kiếm
Có 420 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâY SơN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-476 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc ửng
Địa chỉ: Số 09 đường Quang Trung, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định

CôNG TY TNHH TASO VN

Mã số thuế: 0312688504 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Huy
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Mỹ Đức, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Sản Mb Tại Bình Định

Mã số thuế: 1101700708-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Thống
Địa chỉ: Km 50; Quốc Lộ 19; Tả Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất-Xuất Nhập Khẩu ánh Lửa Việt Tại Bình Định

Mã số thuế: 1601539616-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Bình
Địa chỉ: Cụm CN cầu 16, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tân Phú Hiệp

Mã số thuế: 3500515355-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Hiệp, Xã Tây Phú, , Huyện Tây Sơn, Bình Định

CôNG TY TNHH HOàNG ANH HộI AN

Mã số thuế: 4001032548 - Người đại diện pháp luật: Phan Lý Hoàng
Địa chỉ: 36 Võ Văn Dõng, khối 4, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI Và DịCH Vụ CáT Lệ

Mã số thuế: 4100172828 - Người đại diện pháp luật: Từ Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Thôn Trường Định, Xã Bình Hòa, Huyện Tây Sơn, Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHươNG LINH

Mã số thuế: 4100220542 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phương Liên
Địa chỉ: Km 58 QL 19, thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Xí Nghiệp Thủy Lợi V - Chi Nhánh Công Ty TNHH Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Bình Định

Mã số thuế: 4100259395-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Phú Phong, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Công ty TNHH Thương Mại Ba Đàm

Mã số thuế: 4100267639 - Người đại diện pháp luật: Phan Đàm
Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Hợp Tác Xã Sản Xuất Gạch Ngói Phú Phong

Mã số thuế: 4100267773 - Người đại diện pháp luật: Trình Văn Thịnh
Địa chỉ: Km 38+800 Thôn Phú An -Xã Tây Xuân, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Phòng Tài chính - Kế hoạch Tây Sơn

Mã số thuế: 4100289216 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Hoa
Địa chỉ: Số 59, Phan Đình Phùng, T.trấn Phú Phong, , Huyện Tây Sơn, Bình Định

UBND Xã Tây Thuận

Mã số thuế: 4100289311 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thương Sơn, Xã Tây Thuận, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn, Bình Định

UBND Xã Bình Thành

Mã số thuế: 4100289368 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Kiên Long, Xã Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Chi cục thuế khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

Mã số thuế: 4100293999-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 163 Trần Quang Diệu, Thị trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN XUâN PHONG

Mã số thuế: 4100298475 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phong
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Cây Xoài 1

Mã số thuế: 4100308236 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: Quốc lộ 19 - thôn 2, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Bình Định

HTX Nông nghiệp Phú Lạc

Mã số thuế: 4100308243 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: Thôn Phú lạc- xã Bình Thành, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn, Bình Định

HTX Nông nghiệp Tây An

Mã số thuế: 4100308250 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phong
Địa chỉ: Trà Sơn - xã Tây An, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn, Bình Định

HTX Nông nghiệp Tây Vinh

Mã số thuế: 4100308275 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ẩn
Địa chỉ: Nhơn Thuận -Tây Vinh, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn, Bình Định