Tìm kiếm
Có 730 kết quả tìm kiếm
BAN ĐIềU HàNH GóI THầU Số 4 (KM 21 + 500 - KM 32 + 600) Dự áN XâY DựNG ĐườNG CAO TốC Đà NẵNG - QUảNG

Mã số thuế: 0100105870-031 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Hoành
Địa chỉ: Số 927 Hùng Vương, Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Trạm Xăng Dầu số 376 - Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 2

Mã số thuế: 0100108688-052 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Nam Phước Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-788 - Người đại diện pháp luật: Tao Thi Hong Van
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Duy Xuyên Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-795 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Khối phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Kỹ THUậT DCT

Mã số thuế: 0103952233-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Nam
Địa chỉ: Thôn An Hoà, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTH THươNG MạI Và DịCH Vụ

Mã số thuế: 0106546889 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY NHà Số 1 VIệT NAM

Mã số thuế: 0106843585 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Khải
Địa chỉ: Thôn Mỹ Phước, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dệt May Thương Mại Tấn Minh - Xí Nghiệp May ánh Sáng

Mã số thuế: 0301419595-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hoan
Địa chỉ: Cụm CN Lang Châu Nam, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dệt May Thương Mại Tấn Minh - Xí Nghiệp May ánh Sáng 4

Mã số thuế: 0301419595-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Hoan
Địa chỉ: Thôn Sơn Viên, Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DệT MAY THươNG MạI TấN MINH - Xí NGHIệP MAY áNH SáNG 7

Mã số thuế: 0301419595-009 - Người đại diện pháp luật: Trương Đức Thịnh
Địa chỉ: Thôn Câu Lâu Tây, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Gô CO VI NA TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0304617845-002 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN MINH HOÀNG
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Đà Nẵng - Trung tâm bán lẻ 175-177 Điện Biên Ph

Mã số thuế: 0311609355-177 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 175 - 177 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ CHUYểN PHáT NHANH PHươNG TRANG FUTA

Mã số thuế: 0311755130-025 - Người đại diện pháp luật: TRƯƠNG QUANG THẢO
Địa chỉ: Số 284 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH QUảNG NAM CôNG TY Cổ PHầN XE KHáCH PHươNG TRANG FUTABUSLINES

Mã số thuế: 0312241579-021 - Người đại diện pháp luật: Trương Quang Thảo
Địa chỉ: 284 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SPORTS TURF SOLUTIONS TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0312715638-003 - Người đại diện pháp luật: ĐẶNG HỒNG TÂN
Địa chỉ: Thôn Lệ Sơn, Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Sản Tấn Phát

Mã số thuế: 0313645729-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn An
Địa chỉ: Tổ đoàn kết số 3, Thôn Phước Mỹ 3, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐOàN KếT

Mã số thuế: 0313748650-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Duy Tín
Địa chỉ: Thôn Thanh Châu, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH NHà HàNG HảO VIệT - CôNG TY TNHH SUN LUX

Mã số thuế: 0315122812-001 - Người đại diện pháp luật: HUỲNH THANH NGỌC
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY 29/3 - Xí NGHIệP MAY DUY TRUNG

Mã số thuế: 0400100457-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tây An, Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

NHà MáY GạCH AN HòA - CHI NHáNH CôNG TY CP VICEM VậT LIệU XâY DựNG Đà NẵNG

Mã số thuế: 0400101820-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Cương
Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam