Tìm kiếm
Có 896 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN XUYêN MộC Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0100686174-883 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang
Địa chỉ: Số 157 quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BIC

Mã số thuế: 0104280432-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và SảN XUấT THIêN VIệT

Mã số thuế: 0106877746-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Huy Thục
Địa chỉ: Số 029 Xuyên Phước Cơ, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CôNG NGHệ TTK VIệT NAM

Mã số thuế: 0109014120-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hoàng
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI T WOOD

Mã số thuế: 0201743848-002 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN TÂY
Địa chỉ: ấp Khu 1, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH KHAI THáC THủY HảI SảN THươNG MạI BIểN SáNG

Mã số thuế: 0300992161 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Minh
Địa chỉ: Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nam Hà

Mã số thuế: 0301394534-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Hưởng
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 1, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Sài Gòn Tourist - Huyện Xuyên Mộc

Mã số thuế: 0301463315-023 - Người đại diện pháp luật: Trần Chút
Địa chỉ: ấp 2, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH MặT TRờI BUổI SáNG

Mã số thuế: 0302090874 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tiến
Địa chỉ: Đường Ven Biển, ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN THIêN BìNH MINH

Mã số thuế: 0302289109 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC NGâN HIệP

Mã số thuế: 0302450982 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Khoa
Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH XUYêN MộC

Mã số thuế: 0302567652-132 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Tuyền
Địa chỉ: Số 102 Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lộc Phúc- Khu Nghỉ Dưỡng Carmelina

Mã số thuế: 0302917145-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hướng Dương
Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH LộC PHúC - KHU NGHỉ DưỡNG CắM TRạI PHI LAO

Mã số thuế: 0302917145-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty TNHH Phùng Thuận Thành

Mã số thuế: 0303649114 - Người đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Thạnh
Địa chỉ: ấp 4, xã Bàu Lâm, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh số 2 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tại Xuyên Mộc

Mã số thuế: 0303830539-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Trọng
Địa chỉ: Khu phố Phước Tiến đường 27/4, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh số 3 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tại Xuyên Mộc

Mã số thuế: 0303830539-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Trọng
Địa chỉ: ấp 4, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh số 5 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tại Xuyên Mộc

Mã số thuế: 0303830539-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Trọng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh số 6 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tại Xuyên Mộc

Mã số thuế: 0303830539-005 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thiên Nhiên
Địa chỉ: ấp Xóm Rẫy, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh số 7 Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tại Xuyên Mộc

Mã số thuế: 0303830539-006 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thiên Nhiên
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu