Tìm kiếm
Có 826 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC TạI SA ĐéC TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100102608-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Số 20/5B, ấp Tân Lợi B, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SA ĐéC

Mã số thuế: 0100111948-121 - Người đại diện pháp luật: Võ Phước Hậu
Địa chỉ: Số 209A, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH SA ĐéC

Mã số thuế: 0100150619-149 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Thảo
Địa chỉ: Số 74, Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100365621-031 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Hoài
Địa chỉ: Số 10-12, đường An Dương Vương, khóm 1, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Sa Đéc Đồng Tháp

Mã số thuế: 0100686174-878 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hồng
Địa chỉ: Số 18, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH GIáO DụC Và ĐàO TạO QUốC Tế ĐạI TâY DươNG - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0101381217-025 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Địa chỉ: Số 173, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Số BáCH KHOA BKC TạI SA ĐéC

Mã số thuế: 0104911261-021 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nghĩa
Địa chỉ: GF-13, Tầng trệt tại Co.opMart Sa Đéc, Khu đất Phú Mỹ, đường, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươMG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thúy Hà
Địa chỉ: Khu Trung Tâm Dịch Vụ Thương Mại Khóm 4, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Xử Lý Môi Trường - Chi Nhánh Đồng Tháp

Mã số thuế: 0105376955-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thanh Duyên
Địa chỉ: Đường nội bộ KDC Hai Lúa, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH TạI TỉNH ĐồNG THáP - CôNG TY Cổ PHầN VINCOM RETAIL

Mã số thuế: 0105850244-012 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Nga
Địa chỉ: Khu trung tâm Dịch vụ Thương mại Khóm 4, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LươNG THựC LươNG YêN TạI ĐồNG BằNG SôNG CửU LONG

Mã số thuế: 0105927553-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Đức
Địa chỉ: Số 32, ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM - CHI NHáNH SA ĐéC

Mã số thuế: 0106181807-089 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Số 158, Nguyễn Thái Bình, khóm Tân Bình, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH HọC VIệN ĐàO TạO MISS NGọC ANH - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0107826783-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Trinh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 848 ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH ĐồNG THáP - CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI DịCH Vụ VINPRO

Mã số thuế: 0108203728-033 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Kim
Địa chỉ: Khu trung tâm Dịch vụ Thương mại Khóm 4, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN HàNG HảI VIệT NAM CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0200124891-068 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Cường
Địa chỉ: Số 279, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU KHí THàNH PHố Hồ CHí MINH TạI TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0300507707-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Thửa đất số 21, Lô III-4B, Khu A1, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SàI GòN LươNG THựC TạI SA ĐéC

Mã số thuế: 0300606715-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam
Địa chỉ: Số 9/6, Tỉnh lộ 852, ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh-Co.opmart Sa Đéc

Mã số thuế: 0301175691-026 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Công
Địa chỉ: Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 2, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY THêU GIàY AN PHướC

Mã số thuế: 0301241545-073 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thọ Hà
Địa chỉ: Số 342, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 1, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT HàNG TIêU DùNG BìNH TIêN TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0301340497-049 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Hân
Địa chỉ: Số 9-11, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp