Tìm kiếm
Có 124 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tây Giang Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-786 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hường
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN TàI CHíNH Và PHáT TRIểN NăNG LượNG

Mã số thuế: 0102304751 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Trường
Địa chỉ: Thôn Voòng, Xã Tr Hy, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kim Toàn Tại Tây Giang

Mã số thuế: 0400511136-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Tây Giang

Mã số thuế: 4000293106-016 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lăng, , Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG - DịCH Vụ Và THươNG MạI HữU SơN

Mã số thuế: 4000373841 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Hào
Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Voòng, Xã Tr Hy, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang

Mã số thuế: 4000437453-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Sang
Địa chỉ: A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH QUANG CHI

Mã số thuế: 4000459591 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Quang
Địa chỉ: Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CôNG TY CP ĐầU Tư Và XâY DựNG ĐạI HồNG PHúC

Mã số thuế: 4000463189 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hiền
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG TâY GIANG

Mã số thuế: 4000464111 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Song Giang

Mã số thuế: 4000496498 - Người đại diện pháp luật: Thái Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Công ty TNHH một thành viên INNOVGREEN Quảng Nam

Mã số thuế: 4000500176 - Người đại diện pháp luật: WU GWO WEI (WU DEAN G)
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI CHíNH LâM

Mã số thuế: 4000591053 - Người đại diện pháp luật: Trần Thái Chính
Địa chỉ: Thôn Agrồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 4000594103 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

ủy Ban Nhân Dân Xã Bhalêê

Mã số thuế: 4000595273 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Arung, Xã Bhalêê, Xã Bha Lê, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

ủy Ban Nhân Dân Xã ATiêng

Mã số thuế: 4000595428 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn A Hu, Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Huyện ủy Tây Giang

Mã số thuế: 4000597087 - Người đại diện pháp luật: Bh'riu Liếc
Địa chỉ: Xã ATiêng, huyện Tây Giang, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Trường Trung Học Phổ Thông Tây Giang

Mã số thuế: 4000597418 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Văn Phòng HĐND Và UBND

Mã số thuế: 4000597457 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc

Mã số thuế: 4000597496 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn ARung - Xã Bhalêê, Xã Bha Lê, Huyện Tây Giang, Quảng Nam

Trường PTDT Nội Trú Tây Giang

Mã số thuế: 4000598179 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn AGrồng - Xã ATiêng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang, Quảng Nam