Tìm kiếm
Có 473 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN PHú TâN AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-765 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Khỏe
Địa chỉ: Số 778 Chu Văn An, ấp Trung Thạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH CHợ VàM AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-766 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tùng
Địa chỉ: Số 93, ấp Phú Xương, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TâN THạNH AN-Xí NGHIệP THU MUA CHế BIếN KINH DOANH GạO NếP XUấT KHẩU

Mã số thuế: 0303226912-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thiện Văn
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG Và CôNG NGHệ VậT LIệU MớI BCA TạI AN GIANG

Mã số thuế: 0307407980-031 - Người đại diện pháp luật: Nguyên Minh Qui
Địa chỉ: ấp Long Hòa 1, Xã Long Hòa, Huyện Phú Tân, An Giang

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THảO TâM - úC CHâU CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 0313501621-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Vinh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Phú Xương, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ NôNG VạN PHáT

Mã số thuế: 0314478809-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN QUỐC EM
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Hưng Thới 1, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, An Giang

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà XưởNG SấY NHà MáY GạO GAVI - CôNG TY TNHH NăNG LượNG PT

Mã số thuế: 0315837909-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Lô 3-4, cụm CN-TTCN, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà XưởNG LAU BóNG NHà MáY GạO GAVI - CôNG TY TNHH NăNG LượNG PT

Mã số thuế: 0315837909-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Lô 3-4, cụm CN-TTCN, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà XưởNG BóC Vỏ NHà MáY GạO GAVI - CôNG TY TNHH NăNG LượNG PT

Mã số thuế: 0315837909-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Lô 3-4, cụm CN-TTCN, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Trúc Nhi

Mã số thuế: 1101232908 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Phú Hòa A, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Thạch An

Mã số thuế: 1600150626 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Thúy An
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Hòa Lợi, Xã Phú Hiệp, Huyện Phú Tân, An Giang

DOANH NGHIệP TN HIệP VINH

Mã số thuế: 1600153391 - Người đại diện pháp luật: Mai Trung Dũng
Địa chỉ: Số 286 Tôn Đức Thắng, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Thái Bình

Mã số thuế: 1600153521 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Thu
Địa chỉ: ấp Thượng 3, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Thái Bình 5

Mã số thuế: 1600153578 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Tuyết Lệ
Địa chỉ: Số 274, ấp Cái Tắc, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Kim Thạnh

Mã số thuế: 1600156307 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Cáo
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Phước Thành

Mã số thuế: 1600156385 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hòa Tự
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang

CôNG TY TNHH XAY XáT ĐứC HưNG

Mã số thuế: 1600156811 - Người đại diện pháp luật: Ngô Chánh Tín
Địa chỉ: ấp Phú Trung, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, An Giang

Doanh Nghiệp TN Năm Thành

Mã số thuế: 1600157050 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Hòa, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, An Giang

QTD Nhân dân Long Sơn

Mã số thuế: 1600161057 - Người đại diện pháp luật: Trương Thanh Bình
Địa chỉ: Số 05 ấp Long Thạnh, xã Long Sơn, , Huyện Phú Tân, An Giang

QTD Nhân Dân Phú Mỹ

Mã số thuế: 1600161071 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngân
Địa chỉ: 126, Tôn Đức Thắng, ấpThượng 3, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, An Giang