Tìm kiếm
Có 282 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Mộc Hóa

Mã số thuế: 0100150619-174 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Phúc
Địa chỉ: Số 6, Đường 30/4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thị Xã Kiến Tường Long An

Mã số thuế: 0100686174-490 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Toàn
Địa chỉ: Số 04, đường 30/4, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn-Tại Long An

Mã số thuế: 0300632232-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé Hai
Địa chỉ: Quốc lộ 62, Khu phố 6, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH KIếN TườNG

Mã số thuế: 0302567652-146 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tiến
Địa chỉ: 322 Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH TIếP THị Và THươNG MạI NAM PHươNG- CửA HàNG XăNG DầU KIếN TườNG

Mã số thuế: 0309145459-002 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thị Lệ
Địa chỉ: Số 59, Khu phố 1, Vàm Bà Kén, Sông Vàm Cỏ Tây, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TâN TRườNG VINH

Mã số thuế: 0309218717 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hảo
Địa chỉ: 24/2 Võ Tánh, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhất Minh 166

Mã số thuế: 0311019902-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Thành Trung
Địa chỉ: Số 29A KP2, Phường 3, Thị xã Kiến Tường, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THựC PHẩM XANH

Mã số thuế: 0311938367-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Lô G, Đường Số 8 Và Đường Số 2, Khu Công Nghiệp Trong Khu Ki, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC TạI LONG AN

Mã số thuế: 0312419357-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: Lô 330, Đường Lê Lợi nối dài, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY TNHH QUảNG CáO THươNG MạI DịCH Vụ AN PHú

Mã số thuế: 0312486473 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quang Sinh
Địa chỉ: 24/2 Võ Tánh, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DũNG KIM PHáT

Mã số thuế: 0313784320 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Dũng
Địa chỉ: 22/5 Đỗ Tánh, Phường 3, Thị xã Kiến Tường, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU NAM SàI GòN TạI LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 3

Mã số thuế: 0314149272-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: ấp Bàu Mua, Xã Thạnh Hưng, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU T.GLOBES - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0314176974-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Gia Tâm
Địa chỉ: ấp ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CHấT VạN TIếN PHáT TỉNH LONG AN

Mã số thuế: 0314226304-009 - Người đại diện pháp luật: Phù Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 186, ấp 1, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY Cổ PHầN TECHDEV

Mã số thuế: 0314608744 - Người đại diện pháp luật: trần đăng khoa
Địa chỉ: 19/20 Thiên Hộ Dương, Khu phố 3, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY TNHH AARNA AGRO VIệT NAM

Mã số thuế: 0315097468 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH VŨ
Địa chỉ: 681A, Quốc lộ 62, Khu phố 6, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY TNHH NHA KHOA Mỹ PHú- CHI NHáNH KIếN TườNG

Mã số thuế: 0315634049-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đoàn Bá Hưng
Địa chỉ: Số 44 Đường Lê Lợi, khu phố 2, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI PETRO - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0315804660-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Hải
Địa chỉ: ấp ông Nhan Đông, Xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Điện Tử Tấn Đạt

Mã số thuế: 1100139293 - Người đại diện pháp luật: Trương Tấn Đạt
Địa chỉ: 52, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Hưng

Mã số thuế: 1100139832 - Người đại diện pháp luật: Phan Như Bé
Địa chỉ: 14-16 Bạch Đằng, Phường 2, Thị xã Kiến Tường, Long An