Tìm kiếm
Có 459 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-875 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Tân Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Xí Nghiệp 347

Mã số thuế: 0200138742-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hoà, Xã Tân Bình, , Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC ĐôNG BắC TạI TỉNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0200493063-021 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Nhân
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp An Hòa, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN PHẩM HóA DầU LâM TàI CHáNH

Mã số thuế: 0301421996-002 - Người đại diện pháp luật: Lâm Bội Nghi
Địa chỉ: ĐT 854, ấp Phú Long, Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đt&Tm Phương Thảo

Mã số thuế: 0304768160-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Hạnh
Địa chỉ: Số 99, khóm Phú Mỹ Hiệp, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tm Dv Xây Dựng Triệu Nam

Mã số thuế: 0306414008-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đức
Địa chỉ: Số 96, ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nguyễn Huy

Mã số thuế: 0308051455-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Hữu Bình
Địa chỉ: Số 104, Quốc lộ 80, Khóm Phú Mỹ, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ PHONG PHú GOLD

Mã số thuế: 0312689794-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn
Địa chỉ: Khóm Phú Hưng, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư QUANG DũNG GROUP TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0312753513-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngân Đoàn
Địa chỉ: Số 76, Nguyễn Văn Voi, khóm Phú Mỹ Hiệp, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 61

Mã số thuế: 0312985881-017 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Tân Lập, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 64

Mã số thuế: 0312985881-023 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Tổ 2, ấp An Thạnh, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 63

Mã số thuế: 0312985881-024 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 275, ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 65

Mã số thuế: 0312985881-025 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Khóm Phú Mỹ Thành, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI ĐồNG THáP - CửA HàNG XăNG DầU Số 66

Mã số thuế: 0312985881-029 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Đường ĐT 853, ấp Tân Mỹ, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XUấT NHậP KHẩU NHà NôNG

Mã số thuế: 0313090040 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Bình
Địa chỉ: Số 135, ấp Tân Bình, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU KK OIL - CửA HàNG XăNG DầU Số 60 TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0314467155-009 - Người đại diện pháp luật: VÕ THỊ TUYẾT HẠNH
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU GOLDNUTS

Mã số thuế: 0314922693-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Lê Huyền
Địa chỉ: Số 42, ấp Hòa Hiệp, Xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Doanh nghiệp TN Lộc Phượng

Mã số thuế: 1400248783 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Phượng
Địa chỉ: Số 138, QL80, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nguyên

Mã số thuế: 1400251899 - Người đại diện pháp luật: Lâm Việt Kiểng
Địa chỉ: Số 21/B, ấp An Hòa, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cỏ MAY

Mã số thuế: 1400252807 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Thiện
Địa chỉ: Số 186, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp