Tìm kiếm
Có 126 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRàNG ĐịNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-814 - Người đại diện pháp luật: Lộc Đình Tượng
Địa chỉ: Số 208 đường Hoàng Văn Thụ, khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HợP TáC Xã THươNG MạI VIệT PHươNG - CHI NHáNH THấT KHê

Mã số thuế: 0100769487-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hồng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG LONG DươNG

Mã số thuế: 0101517806-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Tùng
Địa chỉ: Thôn Phiêng Chuông, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT KHẩU QUế HồI VIệT NAM - CHI NHáNH TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0106014027-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tân
Địa chỉ: Thôn Bản Cáu, Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI ANH EM

Mã số thuế: 0108340160-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Huân
Địa chỉ: thôn Pò Kiền, Xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Nhà máy giấy Lạng Sơn - CN Cty phát triển số 1 - TNHH 1 TV

Mã số thuế: 0800370708-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Trần Thụ
Địa chỉ: Thôn Bản Trại , xã Kháng Chiến, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Xí NGHIệP KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI TRàNG ĐịNH - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KHAI THáC CôNG TRìNH

Mã số thuế: 4900100357-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Số 04, đường 10/10, khu 2, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG MạI LạNG SơN TạI HUYệN TRàNG ĐịNH

Mã số thuế: 4900142205-013 - Người đại diện pháp luật: Ma Huy Thắng
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC Dụ

Mã số thuế: 4900219105 - Người đại diện pháp luật: Bế Ngọc Dụ
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HTX chế biến Lâm Sản 1 - 5

Mã số thuế: 4900238570 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phúc
Địa chỉ: Bản Trại - Xã Kháng Chiến, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG ĐầU Tư 868

Mã số thuế: 4900240932 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Cốc Phát, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Tràng Định

Mã số thuế: 4900252737 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Phượng
Địa chỉ: Quốc lộ 4 A, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

TRANG TRạI CHăN NUôI Bò TậP TRUNG CHấT LượNG CAO - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư PHáT TRIể

Mã số thuế: 4900253346-001 - Người đại diện pháp luật: Sầm Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Pắc Pàu, Xã Trung Thành, Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

DNTN Vận tải Du lịch Việt Hưng

Mã số thuế: 4900260921 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Việt
Địa chỉ: Khu III - Thị trấn Thất Khê, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Trường mầm non Đề Thám

Mã số thuế: 4900264757 - Người đại diện pháp luật: Lương Thu An
Địa chỉ: Xã Đề Thám, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Trường mầm non Chi Lăng

Mã số thuế: 4900265158 - Người đại diện pháp luật: ĐÀM THỊ ĐIỀU
Địa chỉ: Thôn Đâu Linh - Xã Chi Lăng, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Trường mầm non 10 - 10

Mã số thuế: 4900265165 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Hoa
Địa chỉ: Khu I - Thị trấn Thất Khê, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Trường phổ thông cơ sở Hùng Việt

Mã số thuế: 4900265292 - Người đại diện pháp luật: Nông Quốc Hưng
Địa chỉ: Xã Hùng Việt, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Trường trung học cơ sở xã Quốc Việt

Mã số thuế: 4900265327 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Việt
Địa chỉ: Xã Quốc Việt, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

Trường trung học cơ sở Quốc Khánh

Mã số thuế: 4900265334 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Xã Quốc Khánh, , Huyện Tràng Định, Lạng Sơn