Tìm kiếm
Có 130 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN AN LãO BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-479 - Người đại diện pháp luật: Tăng Xuân Long
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG GIA PHúC

Mã số thuế: 0313122567 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: Xóm 2, Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

UBND Xã An Tân

Mã số thuế: 4100162442 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Tân, , Huyện An Lão, Bình Định

UBND Xã An Hoà

Mã số thuế: 4100162499 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Hoà, , Huyện An Lão, Bình Định

Công an Huyện An Lão

Mã số thuế: 4100162548 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thanh
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão, , Huyện An Lão, Bình Định

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện An Lão

Mã số thuế: 4100162650 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Lão, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Đạt

Mã số thuế: 4100164256 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tìm
Địa chỉ: Thôn 9, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Thịnh Thiên

Mã số thuế: 4100164591 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

Chi cục thuế huyện An Lão

Mã số thuế: 4100293999-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Hoà, , Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY TNHH PHướC NGHị

Mã số thuế: 4100364671 - Người đại diện pháp luật: Lê Phước Nghị
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG TổNG HợP AN ĐứC

Mã số thuế: 4100368080 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Phước
Địa chỉ: Đội 01, thôn Hưng Nhơn, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY TNHH KHảI HOàN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 4100436929 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Công
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG HUY PHươNG

Mã số thuế: 4100440442 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh
Địa chỉ: Thôn Hưng Nhơn Bắc, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Bình Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Phát

Mã số thuế: 4100442986 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Máy
Địa chỉ: Thôn Long Hòa, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

HTX Vận Tải ôTô

Mã số thuế: 4100460350 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Quận
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

HTX Nông Nghiệp 2 An Hòa

Mã số thuế: 4100492874 - Người đại diện pháp luật: Trương Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG TRUNG TíN

Mã số thuế: 4100515987 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN AN HưNG

Mã số thuế: 4100515994 - Người đại diện pháp luật: Lê Chí Hướng
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp An Tân

Mã số thuế: 4100532809 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bốn
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã An Tân, Huyện An Lão, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN TổNG HợP AN LãO

Mã số thuế: 4100537606 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Xuân Phong Nam, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Bình Định