Tìm kiếm
Có 562 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THáP MườI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0100686174-819 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Số 01, Đường 30/04, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN GIốNG CâY TRồNG TRUNG ươNG - CHI NHáNH ĐồNG BằNG SôNG CửU LONG

Mã số thuế: 0101449271-012 - Người đại diện pháp luật: Lưu Hồ Thủy
Địa chỉ: ấp Mỹ Thị B, Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP. Hồ CHí MINH - CO.OPMART THáP MườI

Mã số thuế: 0301175691-066 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tất Thị Vân
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CN Công Ty Cổ Phần TM Bách Hoá Xanh - Cửa Hàng BHX Đồng Tháp

Mã số thuế: 0310471746-362 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Dũng
Địa chỉ: Thửa đất số 39,40, Tờ bản đồ số 06, đường Gò Tháp, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT MAY MặC A.P.D

Mã số thuế: 0311570570-004 - Người đại diện pháp luật: Đinh Tấn An
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VậT Tư NôNG NGHIệP THIêN PHú

Mã số thuế: 0311976122-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Cúc
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị ĐIệN Và LắP ĐặT MạNG LướI ĐIệN MAI PHươNG LâM

Mã số thuế: 0312225778-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Mỹ Phú, Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xnk Quốc Tế Acb

Mã số thuế: 0312320615-001 - Người đại diện pháp luật: âu Duy Nam
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU TAM PHúC

Mã số thuế: 0312598191-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tú Hưng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH TM PHươNG HàO - TRUNG TâM THử MáY

Mã số thuế: 0314358075-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Thùy
Địa chỉ: ấp 5A, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAY LINDA

Mã số thuế: 0314407678-001 - Người đại diện pháp luật: Vo Danny Sitan
Địa chỉ: ấp 5, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CôNG TY TNHH INTERO

Mã số thuế: 0314469459 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nhớ
Địa chỉ: ấp Mỹ Thạnh, Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ AN KHANG TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0314587300-013 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đăng Linh
Địa chỉ: đường Gò Tháp, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH II - CôNG TY TNHH SảN XUấT GIA CôNG THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HOàNG MINH

Mã số thuế: 0314904623-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Thịnh
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ KIM QUANG MINH TạI ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0315666361-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Diệc Thọ
Địa chỉ: Số 10, Lê Hồng Phong, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

ĐịA ĐIểM KINH DOANH THáP MườI - CôNG TY TNHH MTV KMT

Mã số thuế: 0315673418-001 - Người đại diện pháp luật: Lường Thuỷ Tuyết
Địa chỉ: Thửa đất số 176, Tờ bản đồ số 5, đường Lê Lợi, Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CôNG TY Cổ PHầN THIêN Hà KAMEDA - CHI NHáNH ĐồNG THáP

Mã số thuế: 0900854396-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lý
Địa chỉ: Cụm công nghiệp dịch vụ - thương mại Trường Xuân, ấp 4, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Cơ Khí Tân Tân Thành

Mã số thuế: 1100515572-004 - Người đại diện pháp luật: Phan Long Thạch
Địa chỉ: Tổ 19, ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng An Gia - Chi Nhánh Tháp Mười

Mã số thuế: 1201270713-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: Số 24, Hùng Vương, khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG PHAN KHA

Mã số thuế: 1201420454-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Kinh Kha
Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp