Tìm kiếm
Có 286 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN SôNG Mã SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-349 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

Chi nhánh công ty cổ phần Hợp Lợi - Tại Sơn La

Mã số thuế: 0101768084-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang
Địa chỉ: Phòng 16 khách sạn công ty cổ phần thương mại Sông mã, tổ 6, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN KINH Tế ĐạI BảO - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0102134242-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Thịnh
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Phương Đạt - Tại Tỉnh Sơn La

Mã số thuế: 0105822984-001 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Lương
Địa chỉ: Số nhà 12B, Tổ dân phố 5, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

CHI NHáNH SơN LA - CôNG TY Cổ PHầN XúC TIếN ĐầU Tư THàNH NAM

Mã số thuế: 0107337694-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Bàn
Địa chỉ: Tổ dân phố số 10, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

CôNG TY TNHH NHà NướC MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP SôNG Mã

Mã số thuế: 5500155177 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Cử
Địa chỉ: Chiềng khoong, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SôNG Mã

Mã số thuế: 5500155385 - Người đại diện pháp luật: Lò Văn Sam
Địa chỉ: Quốc lộ 4G, tổ 6, tiểu khu 3, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

Trung tâm y tế huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500155829-008 - Người đại diện pháp luật: Đặng Huy Cường
Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Sơn La

Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500157720-010 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Xuân
Địa chỉ: Bản Trại Giống, Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Chiềng Cang huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167020 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chiềng Cang, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Chiềng Khương huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167084 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng Khương, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND Xã Chiềng Khoong huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167091 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng khoong, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Mường Hung huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167119 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Hung, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Mường Sai huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167126 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Sai, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Chiềng en huyện Sông mã

Mã số thuế: 5500167133 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng en, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Nà Nghịu huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167140 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Nghịu, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Huổi Một huyện Sông Mã

Mã số thuế: 5500167197 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huổi một, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã chiềng phung huyện sông mã

Mã số thuế: 5500167207 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng phung, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Nậm Ty huyện sông mã

Mã số thuế: 5500167221 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm ty, , Huyện Sông Mã, Sơn La

UBND xã Pú Bẩu

Mã số thuế: 5500167246 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pú Bẩu, , Huyện Sông Mã, Sơn La