Tìm kiếm
Có 675 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Vực Gián Khẩu Ninh Bình

Mã số thuế: 0100686174-491 - Người đại diện pháp luật: Bùi Khắc Phương
Địa chỉ: Khu công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Gia Viễn Ninh Bình

Mã số thuế: 0100686174-499 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Chính
Địa chỉ: Phố Thống Nhất, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THàNH CôNG

Mã số thuế: 0100831174-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thượng Tín
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN BáN ĐảO KêNH Gà

Mã số thuế: 0101337835 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH TâN PHú

Mã số thuế: 0102792890 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Tập Ninh, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế PHú LINH

Mã số thuế: 0103242836-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN RồNG VIệT

Mã số thuế: 0103715190 - Người đại diện pháp luật: Vũ Công Hoan
Địa chỉ: Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Cố Đô

Mã số thuế: 0104608226 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bẩy
Địa chỉ: Đường 477, Thôn Bích Sơn, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN GOLAVINA - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0104893502-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bắc
Địa chỉ: Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN TECHNO VIệT NAM CORPORATION

Mã số thuế: 0104928071 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Số 68, Phố Me, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và KINH DOANH MạNH TIếN

Mã số thuế: 0105660807 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Công Phong
Địa chỉ: Đường 477, Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Bao Bì Duy Anh - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0106155067-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI Hà NộI THăNG LONG

Mã số thuế: 0106658166 - Người đại diện pháp luật: Tống Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số 80, Phố Me, Thị trấn Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH NGHI PHươNG NINH BìNH

Mã số thuế: 0106679991 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Đồng Chưa, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Acc 452 Việt Nam - Chi Nhánh Ninh Bình

Mã số thuế: 0106880072-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT XâY DựNG Và THươNG MạI CHâU MINH

Mã số thuế: 0107648851 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thu Thủy
Địa chỉ: Thôn Đông Lãng, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GLOBAL LAND VINA TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0108268676-001 - Người đại diện pháp luật: Lee Jong Wook
Địa chỉ: Lô đất CN2, CN5 tại Cụm Công Nghiệp Gia Phú, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp ôtô Thành Công

Mã số thuế: 0200749251-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Nghĩa
Địa chỉ: Lô KT2, Khu công nghiệp Gián Khẩu, , Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VâN HươNG

Mã số thuế: 0500596302-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Nhà số 6, Xóm Bưu Điện, Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PHáT TRIểN MINH NGọC - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0601041709-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tường
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình