Tìm kiếm
Có 339 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0100686174-369 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG BảO QUâN - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101100307-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Đồng Găng, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & XâY DựNG BảO QUâN - CHI NHáNH SôNG Lô

Mã số thuế: 0101100307-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Đồng Găng, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư THáI AN

Mã số thuế: 0105427769 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Quế Nham, Xã Đồng Quế, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Yên Phú

Mã số thuế: 0106146030 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Long
Địa chỉ: thôn Cao sơn, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty TNHH Plan B Stone

Mã số thuế: 0312798384-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Địa chỉ: Thôn Hải Đặt, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CN Sông Lô - CTy CP Công Trình GThông Sông Đà

Mã số thuế: 0500447798-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đồng Sinh, Xã Tân Lập , Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Chi Cục Thuế Huyện Sông Lô

Mã số thuế: 2500162299-025 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị TrấnTam Sơn, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

NHà MáY MAY CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY MặC XUấT KHẩU VIT GARMENT

Mã số thuế: 2500214412-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đạt
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Thịnh, Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH BìNH SơN SôNG Lô

Mã số thuế: 2500217815 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Sách
Địa chỉ: Thôn Sông Lô, Xã Yên Thạch, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và XâY DựNG VINH HưNG

Mã số thuế: 2500223199 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Gò Dùng, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Tiến Thành

Mã số thuế: 2500224403 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Ngọ
Địa chỉ: ThônHoà bình xã hải lựu, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công Ty Cổ Phần Vivat Việt Nam

Mã số thuế: 2500226672 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Khu Đồng Vật, Xã Quang Yên, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH TOàN TRườNG

Mã số thuế: 2500229747 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Dừa lẽ xã Hải lựu, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Huy Hoàng

Mã số thuế: 2500234514 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thang
Địa chỉ: Thôn Hoà bình xã Hải lựu, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Trung Sơn

Mã số thuế: 2500234930 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi
Địa chỉ: Thôn Hoa Cao, Xã Nhạo Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Hoàng Anh

Mã số thuế: 2500235099 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thắng
Địa chỉ: Đồng chăm Hải lựu, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Sông Lô

Mã số thuế: 2500237064-005 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh Thúy
Địa chỉ: , Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐăNG CôNG

Mã số thuế: 2500238727 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thăng
Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Lãng Công, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

Công ty TNHH Tuấn Mạnh

Mã số thuế: 2500242924 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Thuận
Địa chỉ: Nhà riêng ông Vũ Văn Thuận - Thôn Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc