Tìm kiếm
Có 392 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN TâN PHú ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-564 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Đệ
Địa chỉ: KM 125, Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Nam Cát Tiên Tại Đồng Nai

Mã số thuế: 0102355932-002 - Người đại diện pháp luật: Võ Tuyết Mai
Địa chỉ: Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, Xã Nam Cát Tiên, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY 28 - TRạM BáN Lẻ XăNG DầU ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0300516772-020 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Minh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Phú Dũng, quốc lộ 20, Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

DNTN TM Hồng Thái - CN Đồng Nai

Mã số thuế: 0301260555-002 - Người đại diện pháp luật: ưng Xeng
Địa chỉ: 29, Tổ 1, Khu 5, QL 20, T.T Tân Phú, , Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - XâY DựNG ĐA LộC-NHà MáY Xử Lý RáC TâN PHú

Mã số thuế: 0302159420-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: ấp Bàu Mây, Xã Phú Thanh, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH 125 CôNG TY TNHH DịCH Vụ - VậN TảI QUốC CườNG

Mã số thuế: 0302276170-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thế Cường
Địa chỉ: 196, Khóm 4, Khu 6, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Tân Phú

Mã số thuế: 0302567652-109 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 2163, ấp Phương Lâm 1, Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THIêN MINH V.N

Mã số thuế: 0303206306-007 - Người đại diện pháp luật: Lê ái Vinh
Địa chỉ: Tổ 5, ấp 2, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Nhà Máy Phân Bón Việt ý - Cty Cổ Phần Việt ý

Mã số thuế: 0303517220-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Trung
Địa chỉ: 69 Tổ 3 ấp 8 xã Phú Thịnh, , Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CáP TRUYềN HìNH KIếN THàNH

Mã số thuế: 0305231643-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Tự Phương Thành
Địa chỉ: Số 839, Tổ 1, Khu 4, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI NGọC PHượNG - CHI NHáNH TâN PHú

Mã số thuế: 0306045181-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quang Minh
Địa chỉ: Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CN Công ty TNHH Đầu Tư XD TM Đất Việt

Mã số thuế: 0306057469-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 66, Khóm 2, Khu 11, QL 20, TT. Tân Phú, , Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Chi Nhánh Tại Đồng Nai Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Lâm Thủy Sản Tân Đại Phát

Mã số thuế: 0309438247-001 - Người đại diện pháp luật: Bành Hữu Bình
Địa chỉ: 474, Tổ 4, ấp 5, Xã Trà Cổ, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH TâN PHú - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHâN PHốI 2A

Mã số thuế: 0311969654-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Phùng Vĩnh Bình
Địa chỉ: Số 160, ấp Thọ Lâm 2, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THầN NôNG - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0311982292-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN CÔNG DANH
Địa chỉ: Số 8/428, ấp 8, Xã Phú Thịnh, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty TNHH Truyền Thông Minh Phim

Mã số thuế: 0312152230-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Minh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, Xã Phú An, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và NGUồN NHâN LựC HAVICO

Mã số thuế: 0312887958-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Minh
Địa chỉ: 98 Tổ 3, ấp Thanh Thọ 2, Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU NAM GIANG

Mã số thuế: 0313093115-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn
Địa chỉ: Tổ 8, ấp 4, Xã Phú Lập, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BQ TOOLBOX - ITEZ NGọC LâM

Mã số thuế: 0313286300-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Bảo Quý
Địa chỉ: Số 1532, Tổ 3, ấp Ngọc Lâm 1, Xã Phú Thanh, Huyện Tân Phú, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN GOLDEN KEY

Mã số thuế: 0313485715 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảo
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 5, Xã Nam Cát Tiên, Huyện Tân Phú, Đồng Nai