Tìm kiếm
Có 364 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HòA BìNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-387 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Thục Nghi
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN HOàNG AN PHáT - CHI NHáNH MIềN TâY - CửA HàNG

Mã số thuế: 0102743607-004 - Người đại diện pháp luật: Đào Ngọc Linh
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thuận Phát

Mã số thuế: 0312617510-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Bửu Đoàn
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Chợ- Siêu Thị Việt Mai - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1800540655-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHướC ĐIềN

Mã số thuế: 1900102824 - Người đại diện pháp luật: Mã Văn Phong
Địa chỉ: ấp Châu Phú, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CHI NHáNH 2 CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ THàNH Mỹ

Mã số thuế: 1900117725-003 - Người đại diện pháp luật: Mã Đăng Khoa
Địa chỉ: ấp thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Trung tâm Giống nông nghiệp Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900129696 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tâm Đạo
Địa chỉ: Km 2195, Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DNTN Dũng Ngọc

Mã số thuế: 1900166514 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Bích Ngọc
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Hoà Bình, , Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN Lê VăN LIêM

Mã số thuế: 1900170824 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Liêm
Địa chỉ: 26A, ấp Kế Phòng, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH NăM HIểN

Mã số thuế: 1900172839 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hùng
Địa chỉ: Số 323, ấp Cái Tràm B, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM TRUNG

Mã số thuế: 1900173984 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Loan
Địa chỉ: Số 271, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Trường Trung học phổ thông Lê Thị Riêng

Mã số thuế: 1900174392 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

Trung Tâm Y Tế huyện Hòa Bình

Mã số thuế: 1900175212 - Người đại diện pháp luật: Phạm Mừng Em
Địa chỉ: ấp Thị trấn B, TT Hòa Bình, , Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUốC VINH

Mã số thuế: 1900176791 - Người đại diện pháp luật: Lâm Lê Thanh Vinh
Địa chỉ: ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CHI NHáNH XăNG DầU QUốC VINH II - DNTN QUốC VINH

Mã số thuế: 1900176791-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Lê Thanh Vinh
Địa chỉ: ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND Xã Vĩnh Mỹ A

Mã số thuế: 1900177139 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND Huyện Hoà Bình

Mã số thuế: 1900177185 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp thị trấn A thị trấn Hoà Bình, , Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND Xã Minh Diệu

Mã số thuế: 1900177241 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Diệu, , Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND Thị trấn Hoà Bình

Mã số thuế: 1900177273 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Nhàn
Địa chỉ: ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

UBND Xã Vĩnh Bình

Mã số thuế: 1900177280 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Bình, , Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu