Tìm kiếm
Có 3.051 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100112437-145 - Người đại diện pháp luật: Trần Thành Nam
Địa chỉ: Số 163, Quốc lộ 1A, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN TRảNG BOM BắC ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-567 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, KP 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH MIềN NAM - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư LIêN DOANH VIệT ANH

Mã số thuế: 0101284414-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 12, ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CôNG TY TNHH THéP AN KHáNH - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0101298248-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Năng
Địa chỉ: ấp 4, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN PHú LINH

Mã số thuế: 0101636715-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thế Quyết
Địa chỉ: Số 7A, Đường 71, ấp Tân Bình, Xã Bình Minh, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN BB VITAL HOLDINGS - CHI NHáNH TỉNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0101965759-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thà
Địa chỉ: Số 63A, ấp Tân Thịnh, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN BảO VIệT - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0103126572-029 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Minh Triệu
Địa chỉ: Số 2509, Đường Quốc Lộ 1A, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Svt Thái Dương

Mã số thuế: 0104586364-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Vinh
Địa chỉ: Số 26, lô E, đường Lê Lai, Khu dân cư Trảng Bom, KP 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THú Y MEGAVET VIệT NAM

Mã số thuế: 0105606736-002 - Người đại diện pháp luật: Hương
Địa chỉ: B25 ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VITASCO - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0107239009-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thà
Địa chỉ: Số 63A, ấp Tân Thịnh, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH FAMILY TOUR VIệT NAM TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0107805046-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Phúc
Địa chỉ: 28D đường Tăng Bạt Hổ, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐôNG Hà - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG NHâN LựC THANH MAI

Mã số thuế: 0108194135-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Phòng 22A5 Trung Tâm Thương Mại VivaSquare, Xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH TổNG CôNG TY VậT LIệU XâY DựNG Số 1 - CôNG TY Cổ PHầN - Xí NGHIệP KHAI THáC Đá THốNG NHấT

Mã số thuế: 0300402493-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thắng
Địa chỉ: ấp 3, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Xí NGHIệP Cơ KHí Và XâY DựNG ĐườNG SắT - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH 3

Mã số thuế: 0300421520-014 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Lô đất số 3, Đường ĐCD.03, Khu công nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Chi Nhánh Số 33 - Công Ty CP Vật Tư - Xăng Dầu

Mã số thuế: 0300450673-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Phương
Địa chỉ: Số 836, Quốc lộ 1A, ấp Ngũ Phúc, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Nhà Máy Chế Biến Gỗ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn Đầu Tư Imc

Mã số thuế: 0301014366-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Minh Trứ
Địa chỉ: Lô D6, D11, D12, D13, Cụm Công nghiệp VLXD Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CôNG TY TNHH CRECIMIENTO INDUSTRIAL VIệT NAM CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0301220104-006 - Người đại diện pháp luật: YANG MING CHANG
Địa chỉ: Đường số 5, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BôNG VIệT NAM TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0301225328-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Văn
Địa chỉ: ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT TôN PHướC KHANH

Mã số thuế: 0301422157-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Thạnh
Địa chỉ: Số 159, ấp Thanh Hóa, Quốc lộ 1A, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

NHà MáY Gỗ - CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI THIêN TRANG

Mã số thuế: 0301439400-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hải
Địa chỉ: Lô D6, D11, D12, D13, Cụm Công Nghiệp Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai