Tìm kiếm
Có 373 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Sông Thao

Mã số thuế: 0100364970-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sim
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THANH THủY PHú THọ

Mã số thuế: 0100686174-422 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Cường
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Phát

Mã số thuế: 0101419703-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Khu 20 - Xã Đào xá, , Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tre Nguồn Tại Tỉnh Phú Thọ

Mã số thuế: 0101607376-002 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Phượng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 3đ-Chi Nhánh Phú Thọ

Mã số thuế: 0101899792-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và DịCH Vụ SơN HảI

Mã số thuế: 0102750587 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Anh
Địa chỉ: khu 2, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Trường Hải

Mã số thuế: 0103010602-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Hải
Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VĩNH PHú GROUP TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0104082367-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tj Việt Nam Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0106117544-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hưng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CôNG TY CP ĐấU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ VạN PHúC LộC - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0107735945-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Khuyên
Địa chỉ: Khu 3, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ - CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG Và Sự KIệN AHA

Mã số thuế: 0108967875-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thái
Địa chỉ: Khu 13, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRà NGUYêN SINH

Mã số thuế: 0109296972-001 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ THỊ THU
Địa chỉ: Khu 8, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CôNG TY TNHH ĐứC PHượNG - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0500141312-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Khả
Địa chỉ: Khu 5, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN AO VUA-CHI NHáNH DU LịCH ĐảO NGọC XANH

Mã số thuế: 0500331546-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn
Địa chỉ: Bãi nổi thị trấn thanh thủy, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Phú Thọ

Mã số thuế: 2600111964 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại ôtô Hoàng Anh

Mã số thuế: 2600120849 - Người đại diện pháp luật: Chu Mạnh Chiến
Địa chỉ: Khu Phố, Thị trấn Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

UBND xã Tu vũ

Mã số thuế: 2600199969 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Tu vũ
Địa chỉ: Khu 9, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Yến mao

Mã số thuế: 2600199990 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thanh Hùng
Địa chỉ: Xã Yến mao, , Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Phượng mao

Mã số thuế: 2600200029 - Người đại diện pháp luật: Uỷ ban nhân dân xã Phượng mao
Địa chỉ: Xã Phượng mao, , Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Uỷ ban nhân dân xã Trung nghĩa

Mã số thuế: 2600200068 - Người đại diện pháp luật: Hà Ngọc Viên
Địa chỉ: Xã Trung nghĩa, , Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ