Tìm kiếm
Có 370 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN PHú HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-735 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt
Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN TTP PHú YêN - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0107574455-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Phong Hậu, Xã Hòa Hội, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH PHú YêN - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NAM VIệT HưNG

Mã số thuế: 0309945293-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biền
Địa chỉ: Đường N10, Thôn Ngọc Sơn Tây, Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CửA HàNG PHâN PHốI LPG TíN PHáT PHú YêN - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU DầU KHí TíN PHáT

Mã số thuế: 0313232418-003 - Người đại diện pháp luật: Tôn Nữ Hồng Ân
Địa chỉ: Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHôM KíNH KHANG LONG - XưởNG GIA CôNG 2

Mã số thuế: 0313584593-002 - Người đại diện pháp luật: ĐOÀN NGỌC DŨNG
Địa chỉ: Đường ĐH 21, Thôn Phú ân, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NHậT THUậN THANH

Mã số thuế: 0315334101-003 - Người đại diện pháp luật: Mai Huy Quốc
Địa chỉ: Núi Một, thôn Mậu Lâm Bắc, Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NAMFARM

Mã số thuế: 0315403443-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Kim Bằng
Địa chỉ: Đội 2, thôn Phụng Tường 1, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP VIệT PHI TạI PHú YêN

Mã số thuế: 0315542616-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Anh Quyết
Địa chỉ: Thôn Mậu Lâm Bắc, Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH MIềN TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN PHâN BóN HóA Mỹ

Mã số thuế: 3501872046-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Đoan
Địa chỉ: Lô A2, Cụm công nghiệp thị trấn Phú Hòa, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY AJINOMOTO VIệT NAM TạI PHú YêN

Mã số thuế: 3600244645-034 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Hội
Địa chỉ: Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty TNHH 1/5 Tại Phú Yên

Mã số thuế: 4200410949-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Cam
Địa chỉ: Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LIêN ĐạT TạI PHú YêN

Mã số thuế: 4201194063-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Thản
Địa chỉ: Km2, thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

Chi Nhánh Công Ty CP Lâm Đặc Sản Phú Yên

Mã số thuế: 4400113301-016 - Người đại diện pháp luật: Phan Đình Sót
Địa chỉ: Thôn Mỹ Thành, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX Dịch vụ, nông nghiệp Hoà Quang Bắc

Mã số thuế: 4400130473 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mậu Lâm Bắc, Xã Hòa Quang Bắc, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoà Trị 1

Mã số thuế: 4400130579 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quy Hậu, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX DVNN Tây Hoà An

Mã số thuế: 4400130628 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú ân, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX Dịch vụ, Nông nghiệp Hoà Quang Nam

Mã số thuế: 4400130709 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thuận
Địa chỉ: Đại Bình, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX Dịch vụ, nông nghiệp Hoà Thắng 1

Mã số thuế: 4400130829 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phú Lộc, Xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Hoà Trị 2

Mã số thuế: 4400131036 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phụng Tường 2, Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

HTX DV NN Thị trấn Phú Hoà

Mã số thuế: 4400131068 - Người đại diện pháp luật: Võ Hữu Thời
Địa chỉ: Khu phố Định Thắng 2, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Phú Hoà, Phú Yên