Tìm kiếm
Có 138 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LANG CHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-528 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lợi
Địa chỉ: Khu phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiên An - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0106010103-001 - Người đại diện pháp luật: Zhang Xiaoying
Địa chỉ: Lang Cốc, Xã Đồng Lương, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Chi Nhánh Lang Chánh - Công Ty TNHH Đầu Tư - Xây Dựng Và Thương Mại Nam Vy

Mã số thuế: 0107346089-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hải
Địa chỉ: Phố 1, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Công ty lâm nghiệp Lang Chánh

Mã số thuế: 2600357502-031 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hoà
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Lang Chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh

Mã số thuế: 2800110090 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Phố 2 - Thị trấn lang chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

CHI NHáNH LANG CHáNH - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TIếN ĐạT

Mã số thuế: 2800761938-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Ngọc
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Hùng Sâm, Bản Trải 1, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM THàNH

Mã số thuế: 2800763117 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kim
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Kim, Bản Trải 2, TT Lang Chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trrường phổ thông trung học Lang Chánh

Mã số thuế: 2800763131 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Lang Chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trường THCS Thị trấn Lang Chánh II

Mã số thuế: 2800763149 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh
Địa chỉ: Quang Hiến, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Đồng Lương

Mã số thuế: 2800763156 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lan
Địa chỉ: Đồng Lương, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Bệnh viện đa khoa Lang Chánh

Mã số thuế: 2800763188 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG THắNG LợI

Mã số thuế: 2800808456 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Kiên
Địa chỉ: Khu phố Chí Linh, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Hà Dương

Mã số thuế: 2800998045 - Người đại diện pháp luật: Hà Khắc Sâm
Địa chỉ: Nhà ông Hà Khác Sâm, Phố 1, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trường mầm non Đồng Lương

Mã số thuế: 2801031109 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Minh
Địa chỉ: TT Lang Chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trường mầm non Thị Trấn Lang Chánh I

Mã số thuế: 2801031116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Thị Trấn Lang Chánh, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

HTX chế biến lâm sản Lang Chánh

Mã số thuế: 2801158708 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Bãi Bùi, Thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

UBND Huyện Lang Chánh

Mã số thuế: 2801241508 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: , , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lang Chánh

Mã số thuế: 2801242269 - Người đại diện pháp luật: Vi Thị Kim Dung
Địa chỉ: TT Lang Chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Lang Chánh I

Mã số thuế: 2801242572 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hùng
Địa chỉ: Phố 2 - Thị Trấn Lang Chánh, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

UBND Xã Trí Nang

Mã số thuế: 2801242847 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản En - Trí Nang, , Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá