Tìm kiếm
Có 1.180 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI TỉNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100684716-013 - Người đại diện pháp luật: Đào Đức Hà
Địa chỉ: Thôn Phước Lý, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã NINH HòA KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100686174-295 - Người đại diện pháp luật: Mai Hữu Thoại
Địa chỉ: Số 385 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH INTERTEK VIệT NAM TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0100773892-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Nam
Địa chỉ: Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, đảo Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ĐèO Cả

Mã số thuế: 0104567756-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Minh Hoàng
Địa chỉ: 1408+200 Quốc lộ 1A, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH NHA TRANG - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI SMARTGO

Mã số thuế: 0106347629-002 - Người đại diện pháp luật: Chu Thi Ly Ca
Địa chỉ: Tổ dân phố Phong Phú 2, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VIễN ĐạT - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0107992854-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thành Công
Địa chỉ: Tổ dân phố 8 Bình Tây, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI THịNH PHáT HảI PHòNG TạI KHáNH HòA

Mã số thuế: 0201802772-001 - Người đại diện pháp luật: BÙI DUY HIỆP
Địa chỉ: Số 20 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN SàI GòN THươNG TíN - CHI NHáNH NINH HòA

Mã số thuế: 0301103908-205 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ánh
Địa chỉ: 268 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tổ dân phố 5, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng - Sản Xuất Thương Mại Cơ Vinh

Mã số thuế: 0301479481-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Vạn Thiên, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

Cty TNHH HANMITECH

Mã số thuế: 0302951587 - Người đại diện pháp luật: Chi Thu
Địa chỉ: Ninh Thuỷ, , Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CáT TRắNG TạI NHA TRANG

Mã số thuế: 0303145406-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Công Danh
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Đông Cát, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH LIFE BRIDGE VIệT NAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0304170028-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Thảo Trang
Địa chỉ: 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH XâY DựNG IVCON

Mã số thuế: 0310359021 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH NINH HòA CôNG TY TNHH BIOMASS NAM LONG

Mã số thuế: 0311793432-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Lê Xuân Nam
Địa chỉ: Thôn Tân Khánh 2, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HIệP NôNG PHáT

Mã số thuế: 0311810649-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Trang
Địa chỉ: Thôn Chấp Lễ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CHI NHáNH NINH HòA - CôNG TY TNHH BOBAPOP

Mã số thuế: 0312301838-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Cúc
Địa chỉ: Tổ 5, Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ĐứC NGUYêN PHáT - CHI NHáNH NINH HòA

Mã số thuế: 0312902589-025 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ VĂN ĐỨC
Địa chỉ: L1-02, Tầng L1, TTTM Vincom+Ninh Hòa, đường 2 Tháng 4, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH SEAGRAPES VIETNAM - CHI NHáNH KHáNH HòA

Mã số thuế: 0313960255-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Đông Hà, Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH GYEONGNAM INSU

Mã số thuế: 0314602911 - Người đại diện pháp luật: Kim Seongyong
Địa chỉ: Lô CN5 Khu công nghiệp Ninh Thủy, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

CôNG TY TNHH TàI NăNG TRẻ RAINBOW - CHI NHáNH 13

Mã số thuế: 0315152158-011 - Người đại diện pháp luật: Thái Tuyết Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa