Tìm kiếm
Có 6.758 kết quả tìm kiếm
CôNG TY Cổ PHầN HóA CHấT SơN Hà NộI - CHI NHáNH THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100100230-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hùng Thăng
Địa chỉ: 69 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI VITRANIMEX TạI TP. Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100102735-006 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Quang Hưng
Địa chỉ: 555A Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100105052-025 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 93 Trần Cao Vân, , Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - Xí NGHIệP ĐầU MáY Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100105052-033 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn An
Địa chỉ: 93 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHIếU SáNG Và THIếT Bị Đô THị TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100106024-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Xuân
Địa chỉ: 330 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) KHU VựC

Mã số thuế: 0100107638-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Biên
Địa chỉ: 348 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH MIềN TRUNG - TổNG CôNG TY TRựC THăNG VIệT NAM - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN

Mã số thuế: 0100107966-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Điệp
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-011 - Người đại diện pháp luật: Phùng Việt Quang
Địa chỉ: Số 275-277 đường Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM TRUNG ươNG CPC1 - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100108536-014 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Lợi
Địa chỉ: Lô 75, 76, 77 Khu dân cư số 2 Phần Lăng, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh nhà xuất bản Kim Đồng tại Miền Trung

Mã số thuế: 0100110207-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: 102 ông ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Công ty Bảo hiểm PJICO Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100110768-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 150 Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100111948-022 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hào
Địa chỉ: 218 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Liên hiệp tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100112571-003 - Người đại diện pháp luật: phạm hữu duy phong
Địa chỉ: P35, T6, K.11 tầng,TN Bưu điện TP ĐN, số 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM CHI NHáNH THANH KHê

Mã số thuế: 0100112733-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Hương
Địa chỉ: Số 375 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100230800-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim Vân
Địa chỉ: Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 01 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100233488-003 - Người đại diện pháp luật: Alexander Nguyen
Địa chỉ: 208-210-212 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH THANH KHê

Mã số thuế: 0100233488-060 - Người đại diện pháp luật: Võ Hoàng Sa
Địa chỉ: Số 125 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tấn Thành Tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100234001-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trần Oanh Cơ
Địa chỉ: 63 Bê Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRầN VIệT PHáT (Đà NẵNG)

Mã số thuế: 0100362645-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Cường
Địa chỉ: 100A Bế Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOàN Mỹ TạI TP Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100364307-002 - Người đại diện pháp luật: Đàm Hữu Hoàng
Địa chỉ: 431 Nguyễn Tất Thành, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng