Tìm kiếm
Có 162 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã AYUN PA GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-240 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Hưng
Địa chỉ: 53 Nguyễn Huệ, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LONG SơN � AYUN PA

Mã số thuế: 0302817119-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luyến
Địa chỉ: Cụm tiểu thủ công nghiệp, đường Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN Cô HAI TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0305027775-002 - Người đại diện pháp luật: ĐOÀN THỊ OANH
Địa chỉ: Lô B9, đường Cù Chính Lan, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN PHáT TRIểN VIệT NHậT TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0312546468-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phúc
Địa chỉ: 140 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế - XâY DựNG & THươNG MạI QUốC PHú TạI GIA LAI

Mã số thuế: 3701614571-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Phong
Địa chỉ: 253/4 Trần Hưng Đạo, Tổ 5, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí PHú YêN TạI GIA LAI

Mã số thuế: 4400114094-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Mạnh Tùng
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG PHú TIếN PHáT TạI GIA LAI

Mã số thuế: 4401061871-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thiết
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC AN

Mã số thuế: 5900139483 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thảo
Địa chỉ: 159 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Chi cục thuế AyunPa

Mã số thuế: 5900180756-008 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT.AyunPa, , Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Hợp tác xã vận tải cơ giới Hiệp Thành

Mã số thuế: 5900180957 - Người đại diện pháp luật: Đặng Hữu Sâm
Địa chỉ: 313 Trần Hưng Đạo, Phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Liên Thành

Mã số thuế: 5900181220 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Vân
Địa chỉ: 127 Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Chi Nhánh Dntn Vàng Liên Thành

Mã số thuế: 5900181220-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Vân
Địa chỉ: 153 Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG KIM HOàNG HOA

Mã số thuế: 5900181774 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Kim Hoa
Địa chỉ: Ki ốt chợ thị xã AYun Pa, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Kim Hoàng (Dntn)

Mã số thuế: 5900181799 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Ngọc Thanh
Địa chỉ: 15 Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG KIM HưNG

Mã số thuế: 5900181823 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Hoa
Địa chỉ: 181 - 183 Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Hợp Tác xã Xây Dựng AYunPa

Mã số thuế: 5900181862 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nho
Địa chỉ: 09 Nguyễn Huệ, , Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

DOANH NGHIệP Tư NHâN CHI SơN

Mã số thuế: 5900203509 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: 373 + 375 Trần Hưng Đạo, Phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

CôNG TY TNHH MườI XUâN

Mã số thuế: 5900258988 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: 212-214 Trần Hưng Đạo, Phường Hòa Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã IarTô

Mã số thuế: 5900277243 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã IarTô, , Thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Uỷ ban nhân dân xã IarBol

Mã số thuế: 5900277317 - Người đại diện pháp luật: Bạch Thanh Long
Địa chỉ: Xã IaBrol, , Thị xã Ayun Pa, Gia Lai