Tìm kiếm
Có 182 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NGâN SơN TạI HUYệN BắC SơN

Mã số thuế: 0100100199-009 - Người đại diện pháp luật: Hồ Chí Diên
Địa chỉ: Tiểu khu Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BắC SơN LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-817 - Người đại diện pháp luật: Lộc Đình Tượng
Địa chỉ: Khối Lương Văn Chi, đường Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VFOREST - NHà MáY CHế BIếN Gỗ BắC SơN

Mã số thuế: 0102177479-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Nà Giáo, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đt Tm Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hưng Phát Tại Bắc Sơn - Lạng Sơn

Mã số thuế: 0105200285-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Phong Lan
Địa chỉ: Số 36, Khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT AN VY - NHà MáY CHế BIếN Gỗ BắC SơN

Mã số thuế: 0106330985-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Thư
Địa chỉ: Thôn Nà Giáo, Xã Đồng ý, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LAN THáI

Mã số thuế: 4600703724-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sơn
Địa chỉ: Lân Hát, , Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH LạNG SơN - DOANH NGHIệP Tư NHâN HUY NGọC THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4601301584-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Huy
Địa chỉ: Số 114A, Khối phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xí NGHIệP KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI BắC SơN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KHAI THáC CôNG TRìNH TH

Mã số thuế: 4900100357-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV Lý PHONG BắC SơN

Mã số thuế: 4900108652 - Người đại diện pháp luật: Dương Công Phong
Địa chỉ: Thôn Long Hưng, Xã Long Đống, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG MạI LạNG SơN TạI HUYệN BắC SơN

Mã số thuế: 4900142205-016 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hải Anh
Địa chỉ: Tiểu khu Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Chi cục thuế Bắc Sơn

Mã số thuế: 4900142893-011 - Người đại diện pháp luật: Dương Công Bồng - Chi cục tởng
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Sơn, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV ĐứC THàNH BắC SơN

Mã số thuế: 4900221376 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Chính
Địa chỉ: khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Hợp Tác Xã Như ý

Mã số thuế: 4900221785 - Người đại diện pháp luật: Bùi Như ý
Địa chỉ: Khu trần Đăng Ninh thị trấn Bắc Sơn, , Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐứC CôNG

Mã số thuế: 4900225476 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Công
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thuận, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Công Ty CP Xây Dựng Hưng Sơn

Mã số thuế: 4900227956 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đình Năm
Địa chỉ: Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THáI Mỳ

Mã số thuế: 4900230691 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỳ
Địa chỉ: Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THế HưNG

Mã số thuế: 4900230959 - Người đại diện pháp luật: Bế Thế Hưng
Địa chỉ: Số 141, khối phố Trần Đăng Ninh, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

DNTN Thảo Hiền

Mã số thuế: 4900233614 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Vũ Lâm - Xã Vũ Lễ, , Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Công Ty CP Khai Thác Khoáng Sản Bắc Hà

Mã số thuế: 4900236527 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuẩn
Địa chỉ: Thôn Nà Pán I, Xã Vũ Sơn, Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Nhà khách UBND huyện Bắc Sơn

Mã số thuế: 4900247310 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Hạnh
Địa chỉ: Tiểu khu Hoàng Văn Thụ - Thị trấn Bắc Sơn, , Huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn