Tìm kiếm
Có 98 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đồng Văn Hà Giang

Mã số thuế: 0100686174-693 - Người đại diện pháp luật: Phí Duy Tân
Địa chỉ: Số nhà 02, đường 19-5, tổ 6, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIANG SơN TạI ĐồNG VăN - Xí NGHIệP KHAI THáC Và TUYểN LUYệN QU

Mã số thuế: 5100105823-004 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Kén
Địa chỉ: Tả Phìn, Xã Hố Quáng Phìn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HTX Dịch vụ tổng hợp miền núi

Mã số thuế: 5100146308 - Người đại diện pháp luật: Dinh chí Pinh
Địa chỉ: Thị trấn Đồng văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thượng An

Mã số thuế: 5100166368 - Người đại diện pháp luật: Lương Mãn Lả.
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hợp tác xã vận tải Bắc Nam

Mã số thuế: 5100172403 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dự
Địa chỉ: huyện Đồng văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Xí nghiệp XD cầu đường giao thông Thuận Phát

Mã số thuế: 5100176662 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Võ
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Anh

Mã số thuế: 5100195707 - Người đại diện pháp luật: Nông Tú Khầu
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến - Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SINH PHú

Mã số thuế: 5100231458 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nam
Địa chỉ: ., Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Chi Nhánh Công Ty CP Lương Thực Hà Giang Tại Đồng Văn

Mã số thuế: 5100236632-002 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Thoa
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ Công nghiệp-Xây dựng và dịch vụ tổng hợp Trường Vũ

Mã số thuế: 5100239351 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hài
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

BưU ĐIệN HUYệN ĐồNG VăN - BưU ĐIệN TỉNH Hà GIANG

Mã số thuế: 5100245972-008 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Bích
Địa chỉ: Huyện đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hợp tác xã Rượu Thiên Hương

Mã số thuế: 5100249769 - Người đại diện pháp luật: Dào Văn Hò
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, XD & DV tổng hợp Thành Công

Mã số thuế: 5100250789 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thành
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vàng Phú

Mã số thuế: 5100252320 - Người đại diện pháp luật: Vàng Thị Cho.
Địa chỉ: Xóm Tấn Tiến - xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế ASEAN

Mã số thuế: 5100253733 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Công ty TNHH Trường Anh

Mã số thuế: 5100254864 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Lương

Mã số thuế: 5100255931 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phan
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tổng hợp công thương N & Đ

Mã số thuế: 5100257287 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng
Địa chỉ: Thị Trấn Phố Bảng, Thị trấn Phó Bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

Trung tâm giống cây trồng và Vật nuôi Phó Bảng

Mã số thuế: 5100259661 - Người đại diện pháp luật: Giang Lộc Thăng
Địa chỉ: Thị trấn Phó Bảng, , Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HợP TáC Xã TIểU THủ CôNG NGHIệP, XâY DựNG Và DịCH Vụ TổNG HợP 1911

Mã số thuế: 5100291062 - Người đại diện pháp luật: Thào Pà Nô
Địa chỉ: Xã Lũng Táo, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang