Tìm kiếm
Có 1.425 kết quả tìm kiếm
Văn Phòng Đại Diện Tổng Công Ty 319 Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Mã số thuế: 0100108984-032 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 329, đường Trần Huỳnh, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

VIETTEL BạC LIêU - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-030 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thủy
Địa chỉ: Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Công ty bảo hiểm PJICO Bạc Liêu

Mã số thuế: 0100110768-044 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Vũ
Địa chỉ: Số 07-Lô C, đường Tôn Đức Thắng, Khóm 7, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0100111948-044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Số 02, Đường Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0100112437-131 - Người đại diện pháp luật: Trần Lê Quyết
Địa chỉ: Số 14 - 15 Lô B, đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0100150619-051 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhật Tân
Địa chỉ: Số 169A, Đường 23/8, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0100520429-050 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 182 đường 23 tháng 8, Khóm 2, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-225 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Sử
Địa chỉ: Số 250, Đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Bạc Liêu

Mã số thuế: 0100686174-392 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Văn
Địa chỉ: Số 85 Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH MOBIFONE TỉNH BạC LIêU - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBI

Mã số thuế: 0100686209-045 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Số 12-13 Lô B, đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bạc Liêu

Mã số thuế: 0100695387-063 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Võ
Địa chỉ: Số 48, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Địa Điểm Kinh Doanh Bạc Liêu 01-CN Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tân Long tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100978593-026 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Vinh
Địa chỉ: Số 226, đường 23/8, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế ĐôNG DươNG - CHI NHáNH BạC LIêU - NHà MáY CHế PHẩM SINH HọC IBIOPHARM VIệT N

Mã số thuế: 0101514403-005 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Hường
Địa chỉ: Lô D9, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Công Ty Bảo Việt Bạc Liêu

Mã số thuế: 0101527385-019 - Người đại diện pháp luật: Hồng Quốc Việt
Địa chỉ: Lô 20 Đường Ngô Quang Nhã, Khóm 6, Phường 1, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-062 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Mỹ
Địa chỉ: 43B, đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Thịnh Tại Bạc Liêu

Mã số thuế: 0102248465-090 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định
Địa chỉ: 196/5 Hùng Vương, khóm 5, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ CổNG VàNG TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 0102721191-046 - Người đại diện pháp luật: Hà Thúc Tú
Địa chỉ: Lô L3-06, TTTM Vincom Bạc Liêu, Khóm 1, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH TạI TỉNH BạC LIêU - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VIễN THôNG TRí VIệT

Mã số thuế: 0103734186-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thành Được
Địa chỉ: Số 05 Lô B đường Ngô Quang Nhã, Khóm 6, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH BưU CHíNH VIETTEL BạC LIêU - TổNG CôNG TY Cổ PHầN BưU CHíNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104093672-060 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 347-348 đường Ninh Bình, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL BạC LIêU - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-018 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Quân
Địa chỉ: Số 02, QL1A, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu