Tìm kiếm
Có 7.133 kết quả tìm kiếm
Cty Đúc Số 1

Mã số thuế: 0100103866-004 - Người đại diện pháp luật: Đào Huấn Ngữ
Địa chỉ: 220 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thạch Bàn

Mã số thuế: 0100107444-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Định
Địa chỉ: 295 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM TRUNG ươNG CPC1 - CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100108536-008 - Người đại diện pháp luật: Công Việt Hải
Địa chỉ: 297/24A Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH 11 THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100111948-060 - Người đại diện pháp luật: Vũ Anh Đức
Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH TâY SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-072 - Người đại diện pháp luật: Trần Phú Dũng
Địa chỉ: Tầng 1, Số 70 đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN 11

Mã số thuế: 0100233488-028 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đình Túc
Địa chỉ: 440-442 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH QUậN 11

Mã số thuế: 0100233583-079 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Thuần
Địa chỉ: 318-318A Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vinh Quang ( Thành Phố Hà Nội )

Mã số thuế: 0100236023-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: 351/18 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phương Ngọc

Mã số thuế: 0100519896-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Cẩm Vân
Địa chỉ: 319-C9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh 11

Mã số thuế: 0100686174-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: 485 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Điện Tử Hiệp Hưng Tại TP.Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0100908469-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hòa
Địa chỉ: 59 C/X Bình Thới Đường Số 9 P.08, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí MạNH QUANG

Mã số thuế: 0100917544-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 724 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại An Thịnh Phát

Mã số thuế: 0101103107-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Nga
Địa chỉ: D7 Khu Nhà ở Thương Mại, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế

Mã số thuế: 0101138117-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tùng
Địa chỉ: 351/4C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Trang Ly (TP. Hà Nội)

Mã số thuế: 0101149091-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Vân
Địa chỉ: 6/11 Đường Số 6 Cư Xá Bình Thới P.8, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị Kỹ THUậT TIN HọC HảI ANH

Mã số thuế: 0101165664-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Cự Thành
Địa chỉ: Số 176 Dương Tử Giang, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI ĐàI LINH

Mã số thuế: 0101251137-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Diệu Vi
Địa chỉ: 40 Đường Số 3 Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY Cổ PHầN NHà AN TOàN

Mã số thuế: 0101295222-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Địa chỉ: 299/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DượC PHẩM Và THIếT Bị Y Tế ĐồNG LựC

Mã số thuế: 0101620338-006 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Phùng
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà số 209 Dương Tử Giang, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH MIềN NAM - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NHà Hà NộI Số 52

Mã số thuế: 0101658934-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: 22/19 - 22/21 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh