Tìm kiếm
Có 227 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Hiệp Đức Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-953 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Khối An Trung, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG HộI PHố - CHI NHáNH HIệP ĐứC

Mã số thuế: 0303323401-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bích Nguyệt
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN NHấT HIệP ĐứC

Mã số thuế: 0401586455 - Người đại diện pháp luật: Đặng Nhất Phương
Địa chỉ: Thôn Mỹ Thạnh, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

CôNG TY TNHH KHáNH CHI PHáT

Mã số thuế: 0402014612 - Người đại diện pháp luật: VỎ LY NA
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Nhất Mỹ, Xã Quế Lưu, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

DOANH NGHIệP TN áNH MINH

Mã số thuế: 4000107039 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Minh
Địa chỉ: Khối phố An Tây, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Long

Mã số thuế: 4000107046 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quán
Địa chỉ: Tổ 2, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

DOANH NGHIệP TN THANH DũNG

Mã số thuế: 4000107078 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Tổ 7, Khối phố An Tây, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức

Mã số thuế: 4000293106-010 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Liễn
Địa chỉ: Thị trấn Tân An, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Phòng Tư pháp Hiệp Đức

Mã số thuế: 4000294438 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Lý
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Phòng Kinh tế và hạ tầng Hiệp Đức

Mã số thuế: 4000294445 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàng Việt
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Đức

Mã số thuế: 4000294452 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND xã Quế Thọ

Mã số thuế: 4000294477 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3 xã Quế Thọ, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Mã số thuế: 4000294484 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Đức

Mã số thuế: 4000294491 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân Bình , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND xã Quế Bình

Mã số thuế: 4000294501 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn2 xã quế Bình, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND xã Bình Lâm

Mã số thuế: 4000294519 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 9 xã Bình Lâm, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND xã Hiệp Hoà

Mã số thuế: 4000294526 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: THôn 3 xã Hiệp hoà, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND thị trấn Tân An

Mã số thuế: 4000294540 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Tân an, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND xã Hiệp Thuận

Mã số thuế: 4000294558 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn2 xã Hiệp thuận, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

UBND xã Bình Sơn

Mã số thuế: 4000294572 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Lanh
Địa chỉ: Thôn 2 xã Bình Sơn, , Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam