Tìm kiếm
Có 494 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THủ THừA ĐôNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-146 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Phan Văn Tình, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC CầU VOI ĐôNG LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-155 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Địa chỉ: ấp 6, Cầu Voi, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Việt Phú

Mã số thuế: 0101483723-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: ấp 7, xã Nhị Thành, , Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH YASUDA (Việt Nam)

Mã số thuế: 0300768593-001 - Người đại diện pháp luật: Yasuda Tamio
Địa chỉ: ấp 6, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐầU Tư - VậT LIệU XâY DựNG QUốC GIA

Mã số thuế: 0301339942-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Gia
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Bình Cang, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Long An

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ THANH PHúC - CHI NHáNH XUâN ĐàO

Mã số thuế: 0302479685-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nhụy
Địa chỉ: đường tỉnh 818, ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH THủ THừA

Mã số thuế: 0302567652-169 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hiệp
Địa chỉ: Thửa đất số 1779-1782, tờ bản đồ số 2, Khu phố 1, ấp Thủ Kho, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Xanh Cmc

Mã số thuế: 0303348011-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đăng Quang
Địa chỉ: Thửa đất số 757, Hương lộ 10, ấp 3, , Huyện Thủ Thừa, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI GIấY ĐứC THọ

Mã số thuế: 0303580310 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kẽm
Địa chỉ: ấp Bình Cang II, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hiệp Phong - Cửa Hàng Xăng Dầu Quang Bảo

Mã số thuế: 0303937144-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Hiệp
Địa chỉ: ấp 1, Xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN HIệP PHONG - CửA HàNG XăNG DầU BA VốN

Mã số thuế: 0303937144-007 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Hiệp
Địa chỉ: Số 12/270, đường lộ Chùa, ấp 11, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN - XâY DựNG Tứ HợP

Mã số thuế: 0304173660-001 - Người đại diện pháp luật: BÙI TIẾN DŨNG
Địa chỉ: Lô F5, Đường số 6, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Môi Trường Việt

Mã số thuế: 0304806698-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hương
Địa chỉ: ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI TRUNG HIệP LợI - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0304864499-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hiệp
Địa chỉ: Lô F9, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Ngọc Hương

Mã số thuế: 0306110419-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: ấp 7, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh 2 Công Ty Luật Hợp Danh Lạc Việt

Mã số thuế: 0306203617-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bảo Yến
Địa chỉ: ô1/39 ấp Cầu Xây, Thị trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TIN HọC THI TRầN

Mã số thuế: 0309424068-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Đưa
Địa chỉ: Số thửa đất 1603, tờ bản đồ số 3, ấp 2, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI THựC PHẩM CôNG DANH

Mã số thuế: 0309999041-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Lô E3, Đường số 5, Khu công nghiệp Long Hậu, Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MáY XâY DựNG MATEC

Mã số thuế: 0310341578 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hùng
Địa chỉ: Lô A8, Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phúc Đức Hải

Mã số thuế: 0310688594-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Bà Mía, Xã Mỹ Lạc, Huyện Thủ Thừa, Long An