Tìm kiếm
Có 550 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN EA H�LEO BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-449 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Lễ
Địa chỉ: Số nhà 27 đường Điện Biên Phủ, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH EA RAL BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-459 - Người đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phong
Địa chỉ: Km 86, quốc lộ 14, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CHI NHáNH TâY NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN CHăN NUôI HASCO

Mã số thuế: 0107492555-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư Mốt, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH VINA TUấN MINH - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0201150453-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Hà
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Nhà máy tinh bộ mỳ Thành vũ - ĐắkLắk - Chi nhánh công ty TNHH Thành Vũ

Mã số thuế: 0301485005-003 - Người đại diện pháp luật: Hồ Công Bảo
Địa chỉ: Km 110, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Canga

Mã số thuế: 0401418203-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoàng Hoàng
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH TM DV ĐO ĐạC LộC MAI - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 3401112644-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Bình
Địa chỉ: Số 380, Đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGUYễN PHươNG ĐôNG

Mã số thuế: 3601066480-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 569 Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU CHế BIếN CAO SU THUậN PHú TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 3801195268-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Khăl, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nông Lâm Thuận Thiên Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 3900133865-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Lưu
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tiểu khu 06, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Chi nhánh Công ty TNHH Đắc Nguyên

Mã số thuế: 3900395370-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Treng, xã Eahleo, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG HợP XUấT NHậP KHẩU THIêN ấN TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 4300767050-001 - Người đại diện pháp luật: Kiều Minh Thùy
Địa chỉ: Số 156 đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHú LộC - CHI NHáNH DAK LAK

Mã số thuế: 4300782563-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Công Ngọc
Địa chỉ: Số 676 Giải Phóng, Tổ dân phố 9, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Hợp tác xã vận tải cơ giới Tân Lập huyện EAH'Leo

Mã số thuế: 6000159104 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TDP 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

DNTN Thương mại Long Nữ

Mã số thuế: 6000159898 - Người đại diện pháp luật: Quách Thị Nữ
Địa chỉ: 380 Giải Phòng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phúc Lợi

Mã số thuế: 6000160798 - Người đại diện pháp luật: Trình Viết Xuân
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thi Trung

Mã số thuế: 6000160935 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Trung
Địa chỉ: Chợ xã Ea Wy, Xã Ea Wy, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUâN THANH

Mã số thuế: 6000162467 - Người đại diện pháp luật: Đinh Quốc Mạnh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Cư Mốt, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

DNTN Thương Mại Sáu Hùng

Mã số thuế: 6000163742 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI NGọC HOA

Mã số thuế: 6000163904 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngọc Hoa
Địa chỉ: Số 381 đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk