Tìm kiếm
Có 448 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BCA - THăNG LONG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100110856-017 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Tổ 18, ấp Phú Ninh, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TAM BìNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0100686174-635 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Bảy
Địa chỉ: Số 116/10 tổ 25, khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Nga - Du Lịch Chín Rồng

Mã số thuế: 0301480991-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 17 Tỉnh lộ 905, ấp Mỹ Phú 3, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Cty TNHH SX- TM Mỹ Nga Xí Nghiệp Giày Mỹ Nga

Mã số thuế: 0301480991-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Thuỷ
Địa chỉ: Số 259 tổ 4, ấp Đại Thọ, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Công Ty Cổ Phần Thuận Thiên - Chi Nhánh Vĩnh Long

Mã số thuế: 0302357581-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Kỷ Nguyên
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Phú Thọ, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH KIM ĐIềN MEKONG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0303111284-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Số 243B ấp Phú An, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NAM PHúC

Mã số thuế: 0303678436-010 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 19 ấp Kinh Ngay, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN HIệP PHONG - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0303937144-009 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Vĩnh
Địa chỉ: Số 08 ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU HồNG PHáT - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0308252779-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Dũng
Địa chỉ: Số 12 đường Phan Văn Đáng, tổ 12, khóm 1, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU CHáNH HưNG - CửA HàNG XăNG DầU PHú THịNH

Mã số thuế: 0308481257-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thửa đất số 200, tờ bản đồ số 5, tổ 19, ấp Phú Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU CHáNH HưNG - CửA HàNG XăNG DầU LOAN Mỹ

Mã số thuế: 0308481257-003 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thửa đất số 224, tờ bản đồ số 45, tổ 12, ấp Giữa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Thành

Mã số thuế: 0309366592-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thửa đất số 129, bản đồ 13, tổ 9, ấp Phú An, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CHI NHáNH VĩNH LONG - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU DầU KHí VIệT MINH PHáT

Mã số thuế: 0310056901-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Vương
Địa chỉ: Số 235 tổ 21, ấp Phú Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp Sài Gòn

Mã số thuế: 0310507079-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Thanh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Phú Thành, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI IQ OIL - CHI NHáNH VĩNH LONG

Mã số thuế: 0311611234-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Láng
Địa chỉ: Thửa đất số 143, tờ bản đồ số 49, tổ 14, ấp Đông Hậu, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU XăNG DầU TíN THàNH

Mã số thuế: 0312036668-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Diệu
Địa chỉ: Số 19, ấp Kinh Ngay, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VIệT FOODS

Mã số thuế: 0312209984 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hiệp
Địa chỉ: Số 49 tổ 3, ấp Phú Lợi, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Mặt Trời Đỏ Việt Nam - 04

Mã số thuế: 0312433834-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Long Công, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CHI NHáNH VĩNH LONG CôNG TY TNHH KHO VậN LONG NGUYêN

Mã số thuế: 0312563953-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Dũng
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3A, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long

CôNG TY TNHH ĐôNG THắNG LợI

Mã số thuế: 0312858851 - Người đại diện pháp luật: Lâm Kiết Linh
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Phú Ninh, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long