Tìm kiếm
Có 216 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CAO PHONG HOà BìNH

Mã số thuế: 0100686174-753 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quang Lợi
Địa chỉ: Số nhà 322, khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CHI NHáNH HòA BìNH - CôNG TY TNHH DU THUYềN NGựA BIểN HòA BìNH

Mã số thuế: 0107445844-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hoài Nam
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG TRANG CAO PHONG TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 0109256440-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TIẾN
Địa chỉ: Số nhà 79A, Khu 3, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Trung Tín Tại Hoà Bình

Mã số thuế: 0500521297-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Tiến
Địa chỉ: Số nhà 190, khu 3, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN VăN HồNG

Mã số thuế: 1000253806 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng
Địa chỉ: Xóm Dài, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Văn Hồng Tại Huyện Cao Phong

Mã số thuế: 1000253806-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng
Địa chỉ: Xóm Dài, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN LâM QUế

Mã số thuế: 2500288598 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hưởng
Địa chỉ: Xóm Nếp, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LINH TạI HòA BìNH

Mã số thuế: 4900208706-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Ngự
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Thai

Mã số thuế: 5400130933 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Thiêm
Địa chỉ: Phố Bằng, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CAO PHONG HOà BìNH

Mã số thuế: 5400134092 - Người đại diện pháp luật: Hà Ngọc Tuyền
Địa chỉ: Số nhà 20, Khu 5, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG HUY Hà TạI CAO PHONG

Mã số thuế: 5400186213-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cao phong

Mã số thuế: 5400203074 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thị trấn cao phong, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân xã Bắc phong

Mã số thuế: 5400207706 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Thái
Địa chỉ: xã Bắc Phong, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân xã Tân phong

Mã số thuế: 5400207713 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Phong, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân xã Yên thượng

Mã số thuế: 5400207720 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thượng, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân xã Tây phong

Mã số thuế: 5400207738 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tây Phong, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân xã Thu phong

Mã số thuế: 5400207745 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thu phong, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

uỷ ban nhân dân xã Dũng phong

Mã số thuế: 5400207752 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Dũng Phing, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân Nam Phong

Mã số thuế: 5400207777 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nam phong, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình

Uỷ ban nhân dân thị trấn Cao phong

Mã số thuế: 5400207784 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Cao phong, , Huyện Cao Phong, Hòa Bình