Tìm kiếm
Có 4.163 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC VĩNH PHúC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-027 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Số nhà 195, Đường Trần Phú, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH XăNG DầU VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100107564-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Vinh
Địa chỉ: , Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Và Xuất Khẩu Lao Động

Mã số thuế: 0100108247-018 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Phú
Địa chỉ: Số nhà 181, Phố An Sơn, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100108656-033 - Người đại diện pháp luật: Khương Đình Đức
Địa chỉ: Khu Dân Cư BCH Quân Sự Tỉnh, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

VIETTEL VĩNH PHúC - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-013 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tuấn
Địa chỉ: Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CN Công ty TNHH 1 thành viên du lịch công đoàn Việt Nam -tại tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0100110091-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Biên
Địa chỉ: Số nhà 622 đường Mê linh phường Khai quang, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh phúc

Mã số thuế: 0100110768-051 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Bình
Địa chỉ: số 27 đường Ngô Gia Tự,, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100111948-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Mai
Địa chỉ: Số 4 - Đường Ngô quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100112437-033 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cúc
Địa chỉ: Số 392A, Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0100112620-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tư
Địa chỉ: Số 6, phố Lý Bôn, phường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100150619-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Số 08, Đường Kim Ngọc, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG THàNH Hà NộI - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100161240-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hải
Địa chỉ: Số 765, đường Mê LInh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100230800-018 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Tòa nhà Việt Đức, Số 08, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH VĩNH PHúC - NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM

Mã số thuế: 0100233488-010 - Người đại diện pháp luật: Phan Minh Hải
Địa chỉ: Số nhà 69, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100233583-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thực
Địa chỉ: Số nhà 01, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0100283873-060 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hải
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Cty cổ phần tập đoàn Phú Thái chi nhánh Vĩnh Yên

Mã số thuế: 0100368686-018 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Bình
Địa chỉ: Khu HC 15, Làng Bầu, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi nhánh công ty TNHH -TM Vĩnh Long

Mã số thuế: 0100597566-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Vĩnh
Địa chỉ: Đường vành đai phường Tích sơn, , Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN COKYVINA CUNG CấP DịCH Vụ VIễN THôNG TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100684716-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Quân
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0100686174-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Thái
Địa chỉ: Đường Kim Ngọc, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc