Tìm kiếm
Có 777 kết quả tìm kiếm
Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật 1 Trung ương - Chi Nhánh Nam Trung Bộ

Mã số thuế: 0100101611-012 - Người đại diện pháp luật: Phan Vĩnh Nghiêm
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TUY PHướC BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-475 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chiến
Địa chỉ: Số 285 đường Đào Tấn, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN MáY VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0104498100-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huyền
Địa chỉ: Thôn Mỹ Điền, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CôNG TY TNHH KAWAII VIệT NAM

Mã số thuế: 0108336037 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình Nguyên
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Thanh Huy, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định

GA Diêu Trì

Mã số thuế: 0301120371-020 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vân Hội 2, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CHI NHáNH TUY PHướC - CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO QUốC Tế TàI NăNG VIệT

Mã số thuế: 0307348245-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Đạt
Địa chỉ: Thôn Mỹ Trung, Xã Phước Sơn, Huyện Tuy Phước, Bình Định

Chi Nhánh Bình Định - Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã số thuế: 0307526635-004 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Phú Hùng
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kế TOáN - Tư VấN THUế THàNH CôNG - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0309430216-007 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 2, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VậN TảI THUậN THôNG

Mã số thuế: 0311547652 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Mẫn
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Diêu Trì, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CN CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG - TRUNG TâM BáN Lẻ 47 TRầN PHú - BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0311609355-229 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 47 Trần Phú, Thị trấn Diêu Trì, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI ANH NHâN - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0312045510-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ THỊ NHUNG LY
Địa chỉ: Thôn Tư Cung, Xã Phước Thắng, Huyện Tuy Phước, Bình Định

Công Ty Cổ Phần Thức ăn Chăn Nuôi Spotlight - Chi Nhánh Bình Định

Mã số thuế: 0312302687-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Mân
Địa chỉ: QL1 thôn Đại Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH SONG SONG KIM

Mã số thuế: 0313227344-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 375 đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN GROWFEED VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0313338679-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Nhân
Địa chỉ: QL1 Thôn Đại Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY TNHH CHế TạO MáY HữU THàNH

Mã số thuế: 0314355162-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thành
Địa chỉ: Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN OLALA

Mã số thuế: 0315822099-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoài Vũ
Địa chỉ: Thôn Hanh Quang, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư NôNG NGHIệP II Đà NẵNG TạI DIêU TRì

Mã số thuế: 0400100305-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Ngọc
Địa chỉ: Thôn Ngọc Thạnh 2, Xã Phước An, Huyện Tuy Phước, Bình Định

Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân tại Bình Định

Mã số thuế: 0400101965-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: QL1A thôn Phú Mỹ 2, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH PHú TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0400395585-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú
Địa chỉ: Km1216, đường QL 1A, thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định

Xí NGHIệP THAN QUY NHơN

Mã số thuế: 0400458027-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Quang
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 1, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định