Tìm kiếm
Có 186 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THUỷ ĐIệN IA LY (CHI NHáNH THUộC TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM)

Mã số thuế: 0100100079-048 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Tiến Cường
Địa chỉ: Thôn IaPinh, Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Gia Lai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHư PăH ĐôNG GIA LAI

Mã số thuế: 0100686174-166 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Đến
Địa chỉ: 83 Hùng Vương, khối phố 3, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH TạI GIA LAI - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI PHâN BóN TâN PHáT

Mã số thuế: 0312292598-003 - Người đại diện pháp luật: CHẾ MINH HẢI
Địa chỉ: Thôn Ia Lâm, Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP Tự NHIêN HTP

Mã số thuế: 0315508326-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hậu
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN AGRESO

Mã số thuế: 0315750006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NAM GIANG TạI GIA LAI

Mã số thuế: 0400491521-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Bắc
Địa chỉ: Làng Bối, Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Công Ty TNHH Văn Đạo - Chi Nhánh Tại Gia Lai

Mã số thuế: 0500235232-009 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí Và CHế BIếN Gỗ TâM TRí

Mã số thuế: 3600509725-001 - Người đại diện pháp luật: Quách Minh Trí
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Ia Khươl, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH GIA LAI - CôNG TY Cổ PHầN LIêN DOANH SơN HOA SEN

Mã số thuế: 3603421846-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Hiến
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUỷ ĐIệN CầN ĐơN-NHà MáY THủY ĐIệN RY NINH II

Mã số thuế: 3801068943-001 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Phiêu
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư & PHáT TRIểN CNC VIệT - NHậT - TRUNG TâM KHOA HọC ứNG DụNG CNC

Mã số thuế: 4001144192-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số nhà 73 Lê Lợi, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VĩNH TàI

Mã số thuế: 4100357113-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Thanh Quý
Địa chỉ: Làng Kach, Xã Ia Khươl, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THàNH LONG PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5900100158 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn La
Địa chỉ: 176 Lê Lợi, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Chi cục thuế huyện ChưPẳh

Mã số thuế: 5900180756-005 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Thành
Địa chỉ: TT.Phú Hoà, , Huyện Chư Păh, Gia Lai

Trung Tâm văn Hóa Thông Tin và Thể thao huyện Chư Păh

Mã số thuế: 5900180989-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Phú Hoà, , Huyện Chư Păh, Gia Lai

Ban quản lý rừng phòng hộ IaLy

Mã số thuế: 5900188018 - Người đại diện pháp luật: q
Địa chỉ: Xã IaKa, , Huyện Chư Păh, Gia Lai

CôNG TY Cổ PHầN CHè BIểN Hồ

Mã số thuế: 5900188843 - Người đại diện pháp luật: Trịnh đình Trường
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CAO SU CHư PăH

Mã số thuế: 5900190507 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Luyến
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MTV CAO SU CHư PăH - TRUNG TâM Y Tế

Mã số thuế: 5900190507-010 - Người đại diện pháp luật: Phan Hải
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai

Trạm cấp nước và dịch vụ đô thị huyện Chư Păh

Mã số thuế: 5900252087 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng - TT.Phú Hoà, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai