Tìm kiếm
Có 379 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Hạ HòA PHú THọ II

Mã số thuế: 0100686174-424 - Người đại diện pháp luật: Cao Tùng Nam
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN PHươNG BắC - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0104914248-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Nam Khánh
Địa chỉ: Khu 10 Xã Yên Kỳ, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư TRườNG GIANG TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0105787835-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Dinh
Địa chỉ: Tiểu khu 48, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chế Biến Và Kinh Doanh Gỗ Việt Nam (Vinawood)

Mã số thuế: 0106191227-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hà
Địa chỉ: Khu 1, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ - CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG NAM HườNG

Mã số thuế: 0106385938-001 - Người đại diện pháp luật: HOẢNG TRƯỜNG NAM
Địa chỉ: Số 156, Khu 8, Thị trấn Hạ Hòa, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN PLOUTOS NăNG LượNG - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0106814714-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đình Mỹ
Địa chỉ: Khu Dốc Mét, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

CôNG TY TNHH Gỗ BảO CHâU VIệT NAM

Mã số thuế: 0108793097 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Khu 10, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

NHà MáY GạCH TUYNEL Hạ HòA

Mã số thuế: 2500224139-001 - Người đại diện pháp luật: Đại Văn Thế
Địa chỉ: Khu 9, Xã Tứ Hiệp, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Lệnh Khanh

Mã số thuế: 2600200131 - Người đại diện pháp luật: Hà Đình Thích
Địa chỉ: Xã Lệnh Khanh, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Phụ Khánh

Mã số thuế: 2600200163 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hùng
Địa chỉ: Xã Phụ Khánh, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND xã Y Sơn

Mã số thuế: 2600200195 - Người đại diện pháp luật: UBND xã Y Sơn
Địa chỉ: Xã Y Sơn, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Đại Phạm

Mã số thuế: 2600200212 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Khu 7 - Xã Đại Phạm, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND xã ấm hạ

Mã số thuế: 2600200251 - Người đại diện pháp luật: Trần Quỳnh Lan
Địa chỉ: Khu 5 - Xã ấm hạ, Xã ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Hương Xạ

Mã số thuế: 2600200276 - Người đại diện pháp luật: Tạ Quang Hải
Địa chỉ: Xã Hương Xạ, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND xã Cáo Điền

Mã số thuế: 2600200332 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vi Tài
Địa chỉ: Xã Cáo Điền, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Phương Viên

Mã số thuế: 2600200364 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thọ
Địa chỉ: Xã Phương Viên, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Yên Kỳ

Mã số thuế: 2600200389 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Xã Yên Kỳ, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Gia Điền

Mã số thuế: 2600200406 - Người đại diện pháp luật: Cát Quốc Việt
Địa chỉ: Xã Gia Điền, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Vĩnh Chân

Mã số thuế: 2600200452 - Người đại diện pháp luật: Cù Thị Hoan
Địa chỉ: Khu 6 xã Vĩnh Chân, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

UBND Xã Chính Công

Mã số thuế: 2600200477 - Người đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Thung
Địa chỉ: Xã Chính Công, , Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ