Tìm kiếm
Có 552 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đông Bình Nam Định

Mã số thuế: 0100686174-402 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Hùng
Địa chỉ: Đội 16, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGHĩA HưNG NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-442 - Người đại diện pháp luật: Khương Thị Mùi
Địa chỉ: Khu phố II, Thị trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY CP THươNG MạI ĐứC LâM

Mã số thuế: 0101915035 - Người đại diện pháp luật: Lâm Như Thiệu
Địa chỉ: Thôn đò 10 - Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư LINH GIANG TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0102017531-003 - Người đại diện pháp luật: VƯƠNG PHAN LINH
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI HOàNG NHậT MINH - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0102458825-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Linh
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN LIêN DOANH SơN THế Kỷ - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0102642292-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Khoa
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nghĩa Thành, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CHI NHáNH RạNG ĐôNG - CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà-Hà NộI

Mã số thuế: 0104798552-001 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN ĐOÀI
Địa chỉ: Nhà Khu 18, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và Nội Thất Thành Nam

Mã số thuế: 0105824981 - Người đại diện pháp luật: Ninh Ngọc Kiểu
Địa chỉ: Đội 4, Xã Nghĩa Hùng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH BUFATEK VIệT NAM

Mã số thuế: 0106505152 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Len
Địa chỉ: Xóm Đô Lương, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Du Lịch Rạng Đông - Chi Nhánh Nam Định

Mã số thuế: 0106653400-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Tịnh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH KHôNG GIAN NGHệ THUậT VIệT

Mã số thuế: 0107361136 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XăNG DầU MIềN BắC - CHI NHáNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0107377834-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP HữU Cơ THàNH NAM

Mã số thuế: 0107392688 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cừ
Địa chỉ: Thôn Bơn Ngạn, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC Và NộI THấT MặT TRờI

Mã số thuế: 0107448348-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Ly
Địa chỉ: Đội 2, xóm Hồng Thái, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và CôNG NGHệ TECHLINK

Mã số thuế: 0107530810 - Người đại diện pháp luật: Phạm Vũ Thắng
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CHI NHáNH TạI TỉNH NAM ĐịNH - CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU HUY PHáT

Mã số thuế: 0107943159-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bắc
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN WORLDBANK GROUP TạI TỉNH NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0107944120-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Số 26, khu phố 1, Thị trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH NAM UN

Mã số thuế: 0108120824 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: ông Nguyễn Văn Hiện, đội 4, thôn Thành An, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THờI TRANG LEFO

Mã số thuế: 0108219301 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tình
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

CôNG TY TNHH L&T HEALTHY HOUSE

Mã số thuế: 0108373423 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Quyền
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hiện, Đội 4, thôn Thành An, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định