Tìm kiếm
Có 488 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH EA TOH BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-455 - Người đại diện pháp luật: Phan Khắc Tuế
Địa chỉ: Thôn Tân Hà, Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KRôNG NăNG BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-466 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Phương
Địa chỉ: Số nhà 74 Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 2, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Chi Nhánh Đăk Lăk - Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mít

Mã số thuế: 0311931019-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Địa chỉ: 12 Tỉnh Lộ 3, Thôn Xuân Mỹ, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH ĐIệN MáY CôNG NôNG NGHIệP CAO HùNG CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0312428305-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thọ
Địa chỉ: Ngã 4, thôn Trung Hồ, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên An Phú Cà Phê Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0313010197-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Gia Bảo
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HIGH ON LIFE

Mã số thuế: 0313471014-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN BÍCH THỦY
Địa chỉ: Thôn Yang Châu, Xã Ea Đah, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộC AN CườNG

Mã số thuế: 0314454068-001 - Người đại diện pháp luật: Lim Nam Gi
Địa chỉ: Thôn Giang Thành, Xã Ea Đah, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TâM TRườNG

Mã số thuế: 0315144580-001 - Người đại diện pháp luật: Nông Xuân Trường
Địa chỉ: 32 Huỳnh Thúc Kháng, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH DầU KHí HOàNG LONG - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 3603042710-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Biển Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tân, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hiếu An

Mã số thuế: 6000107794 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

DNTN Thương Mại Trung Vân

Mã số thuế: 6000108678 - Người đại diện pháp luật: Phù Thọ Trung
Địa chỉ: Phú Xuân, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Diệu Hoá

Mã số thuế: 6000109456 - Người đại diện pháp luật: Phan Công Hoá
Địa chỉ: Thôn Xuân Long, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Hợp Tác Xã Vận tải cơ giới Krông năng

Mã số thuế: 6000109551 - Người đại diện pháp luật: Võ Kế Trúc
Địa chỉ: 197 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CAO SU KRôNG BúK

Mã số thuế: 6000176903 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Thôn Hồ Tiếng, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Xí NGHIệP THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAO SU KRôNG BúK

Mã số thuế: 6000176903-011 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Diện
Địa chỉ: Thôn Hồ Tiếng, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê 49

Mã số thuế: 6000180402 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Đông
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Duy Đức

Mã số thuế: 6000366950 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Can
Địa chỉ: Thôn Lộc Thuận, Xã Phú Lộc, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quý Điều

Mã số thuế: 6000383794 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Điều
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

DNTN Thương Mại Thu Thời

Mã số thuế: 6000407389 - Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thời
Địa chỉ: 164 tổ 3 khối 5, Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI LậP THơ

Mã số thuế: 6000407999 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thơ
Địa chỉ: Thôn Tam Phong, Xã Ea Tam, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk