Tìm kiếm
Có 937 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100237475-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Thảo
Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HOằNG HóA BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-517 - Người đại diện pháp luật: Lê Nguyên Anh
Địa chỉ: Tiểu khu Đạo Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Thanh Hóa - Công Ty Cổ Phần Phương Trang Việt Nam

Mã số thuế: 0100900124-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Trang
Địa chỉ: Thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY TNHH DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100925898-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Số 8 QL1A, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DU LịCH Và THươNG MạI EURO TạI THANH HOá

Mã số thuế: 0101014129-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: .hu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Khách Sạn Đức Hoàng - Công Ty Cổ Phần Đức Hoàng

Mã số thuế: 0101094413-001 - Người đại diện pháp luật: Bui Thi Uyen Chi
Địa chỉ: Lô C11 Khu Resort Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN DIêN HồNG - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0101292214-002 - Người đại diện pháp luật: 0101292214-002
Địa chỉ: Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THéP áNH NGọC TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0101294684-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Minh
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Huy Như, Thôn Tế Độ, , Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VIệT TRí

Mã số thuế: 0101411366 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Dương
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI THáI HảI DươNG

Mã số thuế: 0101586278 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Đông Ngọc, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

KHáCH SạN LAN SáU - CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí Và THươNG MạI LAN SáU

Mã số thuế: 0101639868-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Quốc Sáu
Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Lê GIA PHáT

Mã số thuế: 0102000873-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Kha� Thê�
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hoằng Thịnh, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH J.B.C

Mã số thuế: 0104164482 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn Đông Ngọc, Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Du Lịch 126

Mã số thuế: 0105203857-001 - Người đại diện pháp luật: Đào Quang Bính
Địa chỉ: Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Linh Trường, thôn 6, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI XâY DựNG ANH TUấN THANH HóA

Mã số thuế: 0105438055-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Nguyên
Địa chỉ: Thôn 07, Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI SUNRISE VIệT NAM � CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0106172873-002 - Người đại diện pháp luật: VÕ HẢI YẾN
Địa chỉ: Số 16 Tân Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng 3a - Chi Nhánh Thanh Hóa

Mã số thuế: 0106509735-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hảo
Địa chỉ: Phố Hưng Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC Tế AN DươNG - TRUNG TâM NHậT NGữ KIODAI

Mã số thuế: 0106537098-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thiết
Địa chỉ: SN 62, phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Chi Nhánh Sao Biển - Công Ty TNHH Lân Thủy Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0106626397-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tú Quân
Địa chỉ: Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI PUS VIệT NAM

Mã số thuế: 0106988502-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Cao Thiêm
Địa chỉ: Thôn Lương Quán, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá