Tìm kiếm
Có 747 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHù NINH PHú THọ II

Mã số thuế: 0100686174-417 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hiền Đức Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0101553674-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Chí
Địa chỉ: Khu 3, xóm Cây Trám- trạm thản, Xã Trạm Thản, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

ĐịA ĐIểM KINH DOANH XăNG DầU PLAND 2102- CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ Hạ TầNG XăNG DầU

Mã số thuế: 0101788806-004 - Người đại diện pháp luật: Trương Hùng Sơn
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và KHO VậN DEVYT TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0104191408-003 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Đoàn
Địa chỉ: Khu 9- TTPC, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN MáY VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0104498100-011 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN VŨ TRỤ
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU VIệT NAM

Mã số thuế: 0105196582 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thành Trung
Địa chỉ: Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH May Thời Trang Thái Bình Tại Phú Thọ

Mã số thuế: 0106169447-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ NAM SAO VINA TạI PHú THọ

Mã số thuế: 0106860894-001 - Người đại diện pháp luật: Ms Xuân
Địa chỉ: Khu 1, Xã Bình Phú, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY TNHH KIDS LINK

Mã số thuế: 0106882471 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Công Luận
Địa chỉ: Khu 11, Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY TNHH REX TECH INC

Mã số thuế: 0107585658 - Người đại diện pháp luật: Lee Mu Hong
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Bê TôNG CHèM 19

Mã số thuế: 0107766654 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tiên Du, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN MARUNI IP

Mã số thuế: 0107961775 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Hạnh
Địa chỉ: Khu 10, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ - CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH THươNG MạI BáCH VIệT

Mã số thuế: 0302564355-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bách
Địa chỉ: Khu 9, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THUậT S.U.N.N.Y

Mã số thuế: 0310054333-001 - Người đại diện pháp luật: Yang Joo Jong
Địa chỉ: Lô CN 10, Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, Xã Bình Phú, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN MASAN MEATLIFE - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0311224517-001 - Người đại diện pháp luật: Pham Trung Lam
Địa chỉ: Cụm Khu công nghiệp Đồng Lạng, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt - Chi Nhánh Phú Thọ

Mã số thuế: 0601067337-003 - Người đại diện pháp luật: Tạ Thị Thu Hương
Địa chỉ: Số 168, tổ 8, Khu Núi Miếu, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ô Tô TRACO ĐôNG NAM

Mã số thuế: 2500593753 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết
Địa chỉ: Khu 4, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

XưởNG GIA CôNG BAO Bì KHáNH HUYềN

Mã số thuế: 2500612607-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Dung
Địa chỉ: Khu 7, Xã Phú Nham, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

DOANH NGHIệP Tư NHâN LạC VIệT

Mã số thuế: 2600128277 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Quỹ tín dụng nhân dân xã Phú lộc

Mã số thuế: 2600145219 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Cống
Địa chỉ: UBND xã Phú lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ