Tìm kiếm
Có 263 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH LộC BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-527 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Hoàng
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI BIMIVINA TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0105971087-002 - Người đại diện pháp luật: TRẦN HỒNG QUÂN
Địa chỉ: Thôn Quang Biểu, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DệT MAY NGA THàNH - CHI NHáNH WON VN

Mã số thuế: 0700640090-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Công ty cổ phần Vĩnh Hoà

Mã số thuế: 2800222083 - Người đại diện pháp luật: Trương Như Cường
Địa chỉ: Xã Vĩnh Thành, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

DOANH NGHIệP TN HảI SâM

Mã số thuế: 2800575699 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Sâm
Địa chỉ: QL217, Thôn 9, Xã Minh Tân, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Bắc á

Mã số thuế: 2800705429 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Đắc
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Đắc, Khu 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN KHAI THáC Và ĐầU Tư XâY DựNG THANH SơN

Mã số thuế: 2800724728 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Hợp tác xã xây dựng Quyết Thắng

Mã số thuế: 2800741314 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Thượng- Vĩnh Yên, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Doanh nghiệp Hồng Hoa

Mã số thuế: 2800763011 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Thọ Vực- xã Vĩnh Ninh, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Vĩnh An

Mã số thuế: 2800766735 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tiến

Mã số thuế: 2800766742 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Giai-Vĩnh Tiến, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 2800766767 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Thịnh, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Minh

Mã số thuế: 2800766774 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 6 -Vĩnh Minh, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2800766799 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quân
Địa chỉ: Bái Xuân-Vĩnh Phúc, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Ninh

Mã số thuế: 2800766809 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kỳ Ngãi- Vĩnh Ninh, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành

Mã số thuế: 2800766816 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Thành, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Tây Đô

Mã số thuế: 2800766830 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1- Thị trấn, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Hinh

Mã số thuế: 2800766848 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đông Môn- Vĩnh Long, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trung tâm giáo dục Thường xuyên Vĩnh Lộc

Mã số thuế: 2800766862 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3-Thị trấn, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Trường THCS Vĩnh Quang

Mã số thuế: 2800774528 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Quang, , Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá